Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMAČNÍ DESKA 

Informace dle vyhlášky MV 515/2020 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 7. prosince 2020 o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

 1. Název
  http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

 2. Důvod a způsob založení
  http://www.pnkm.cz/cs/nase-lecebna/historie-lecebny

 3. Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení
  http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  1. Kontaktní poštovní adresa
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  3. Úřední hodiny
   Pro podatelnu: http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace
   Pro návštěvy: http://www.pnkm.cz/cs/informacni-deska/navstevni-hodiny

  4. Telefonní čísla
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  5. Adresa internetových stránek
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  6. Adresa podatelny
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  7. Elektronická adresa podatelny
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  8. Datová schránka
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

 5. Případné platby lze poukázat
  http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

 6. IČO
  http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

 8. Dokumenty

  1. Seznam hlavních dokumentů

  2. Rozpočet

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem podání a podnětů

 11. Předpisy

  1. Nejdůležitější používáné předpisy
   pravni_predpisy_v_pusobnosti_PNKM.pdf

  2. Vydané právní předpisy

 12. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí infromací

 13. Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv

  2. Výhradní licence

 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Celé znění vyhlášky MV 515/2020 Sb.  [123 KB]
Poslední aktualizace: 03.05.2021
Popis:


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena