Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os08_tb

Mužské uzavřené protialkoholní oddělení. Nabízí léčbu závislosti na alkoholu u pacientů s přidruženými závažnějšími interními či jinými onemocněními, léčbu kombinovaných závislostí,  detoxifikaci pro pacienty se závislostí na nealkoholových drogách (marihuana, pervitin, opioidy, tabák...) před překladem na vlastní léčbu závislosti na otevřeném oddělení naší nemocnice. Zajišťuje závislé pacienty v debaklových situacích.   Umožňuje realizaci ochranných léčeb protialkoholních a protitoxikomanických.


Na odd. pracuje lékař - psychiatr, psycholog, adiktolog, sociální pracovnice, zdravotnický a ošetřovatelský personál. Léčba na tomto oddělení je určena pro pacienty v horším somatickém stavu a po stabilizaci stavu jsou zpravidla přeloženi na otevřené oddělení AT primariátu. Z léčebných postupů se uplatňuje biologická léčba, pracovní terapie, osvěta a skupinová psychoterapie. V rámci osvěty mají pacienti možnost získat informace o zdravotních a psychosociálních důsledcích svého rizikového chování. Možné jsou i pohovory příbuzných s členy terapeutického týmu.


Skupinová psychoterapie s psychologem má zážitkový charakter, směřuje k uvolňování emocí, k otevírání osobních problémů a starostí. Postupně pacienti chodí na vycházky, jezdí na terapeutické dovolenky,  řeší osobních záležitostí. Pokud je pacient motivován k léčbě a umožňuje to jeho zdravotní stav, je přeložen k vlastní léčbě na otevřené oddělení. Pacientům, pro které je režimová léčba náročná, je nabízen pobyt na nerežimových odděleních naší nemocnice.


Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telefonicky - 573 314 215 v pracovní dny 13:00 - 14:30hodin
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby, dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra nebo praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je NUTNO termín nástupu telefonicky potvrdit
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení, hodinky


Po dokončení léčby nabízíme abstinujícím  využití rekondičních pobytů na oddělení, kde léčba proběhla. Termín nástupu si pacient dojedná před propuštěním z léčby nebo je možné se objednat na odd. 8A- tel. 573 314 215. NUTNO dva až tři týdny předem termín potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 14 dnů, nástup v neděli dopoledne. Klient přichází přímo do režimu oddělení. Vycházky, činnostní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí doléčovacího procesu. V rámci doléčování nabízíme ambulantní podávání Antabusu na  oddělení.


Počet lůžek:
27
Telefon: 573 314 215
Email oddělení: zavislosti@pnkm.cz


Návštěvní doba:

Po – Pá                         15:00 – 17:00hod.
So + Ne  9 - 11.30hod.  13:00 – 17:00hod.


Stránky věnované léčbě závislostí:
http://www.pomocvzavislosti.cz/

 


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena