Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os11_tb

Uzavřené ženské oddělení pro léčbu chronických psychotických onemocnění, mentálně retardovaných pacientek  s poruchami chování, závažnějších organických psychosyndromů, včetně  alkoholických demencí. Provádí se zde komplexní psychiatrická léčba, individuálně je možná docházka do činností terapie, fyzioterapie a rehabilitace včetně možnosti kognitivního tréninku.
Provádí se zde posouzení  pracovního potenciálu u výše uvedených diagnostických skupin pacientek. S řešením sociální problematiky nemocných pomáhá sociální pracovnice.

Počet lůžek: 32
Telefon: 573 314 489
Primář: prim. MUDr. Milena Kneslíková, e-mail: kneslikovam@pnkm.cz
Vrchní sestra: Věra Svobodová, e-mail: svobodovav@pnkm.cz
Staniční sestra:
Marta Lehká, e-mail: lehkam@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Petra Dohnalová, e-mail: dohnalovap@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 9:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena