Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMAČNÍ DESKA 

Návštěvní hodiny pro jednotlivá oddělení v době epidemie COVID-19 platné od 3.12.2020:

 

1, 5A, 5B
- pokud je to možné, upřednostněte setkání s návštěvou mimo vnitřní prostory odd. - v areálu PNKM
- návštěva NEMÁ zvýšenou teplotu ani příznaky akutního onemocnění dýchacích cest. Po příchodu na odd. se podrobí měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem.
- návštěva při příchodu na odd. a odchodu z odd. použije alkoholovou desinfekci na ruce. Během návštěvy si jak pacient, tak jeho blízký chrání nos a ústa rouškou. Návštěva dodržuje bezpečný odstup 2 metry od cizích osob/ostatních pacientů.
- u 1 pacienta je v daný okamžik povolena návštěva maximálně 2 dospělými osobami. Z kapacitních důvodů návštěvních prostor mohou mít návštěvu na odd. v jednom okamžiku maximálně 4 pacientky. Doba návštěvy ve vnitřních prostorách je 20 min.
- pokud je oddělení v karanténě z důvodu pozitivity COVID-19, nejsou návštěvy na oddělení možné


2, 6A, 6B
- na odděleních i nadále trvá zákaz návštěv


4A, 4B
- návštěvy jsou povoleny pouze osobám bez zvýšené teploty a bez příznaků akutního onemocnění dýchacích cest! V případě těchto příznaků návštěva nebude umožněna!
- je vhodné se telefonicky předem domluvit na datu + čase návštěvy - tel. 573 314 456
- na oddělení s COVID pozitivními pacienty (odd. 4B) návštěvy nejsou povoleny, o zdravotním stavu pacienta se lze informovat telefonicky – tel. 573 314 496
- maximálně 2 osoby k pacientovi, doba návštěvy 20 minut (u pacientů v terminálním stavu možnost návštěv bez omezení)
- u chodících pacientů prosíme využívat venkovních prostor oddělení (terasa, lavičky v okolí, park)
- na vícelůžkovém pokoji (imobilní pacienti) může být pouze jedna návštěva (tedy pouze u jednoho z pacientů), návštěva bude oddělena od ostatních lůžek paravánem. Vyšší počet navštěvujících osob není žádoucí z epidemiologických důvodů.
- před příchodem na oddělení návštěva provede desinfekci rukou (anti-COVID), podrobí se změření teploty bezkontaktním teploměrem, bude vznesen dotaz ohledně případné infekce, teploty, kontaktu s COVID-19. 
- návštěva bude mít ústa a nos zakryty rouškou, pacient také (pokud to umožňuje jeho zdravotní stav)
- při odchodu z oddělení návštěva opět provede desinfekci rukou přípravkem anti-COVID. Personál po odchodu návštěvy provede desinfekci ploch a místnosti (pokoje).          
- počet návštěv přítomných v jeden okamžik na oddělení je stanoven maximálně na 6 (tedy 6 x 2 = max. 12 návštěvníků celkem přítomno na oddělení)
- prosím dodržujte stanovený čas a dobu návštěvy, ať umožníte návštěvu dalším rodinným příslušníkům!!


7A, 7B, 14A, 14B
- 7A oddělení s Covid-19 pozitivními pacienty
- návštěvy povoleny pouze po domluvě s primářem nebo lékařem oddělení !!!!
- konkrétní návštěva domlouvána vždy s rodinou telefonicky (na určitý den i čas, trvání návštěvy je vždy omezené max. 20 min., pouze 2 lidé - za podmínek, že nevykazují známky infekce)

 

8A, 8B, 15, 17B 
- návštěvy jsou povoleny od 6.12.2020
- návštěva v prostorách odd. probíhá na jídelně, návštěvy sedí s pacienty u stolů a je obsazen max. každý druhý stůl
- při příchodu na odd. se návštěva ohlásí na ošetřovně, vydesinfikuje si ruce, je jí změřena TT bezkontaktním teploměrem. Personál se dotazuje na příznaky virózy či kontakt s Covid pozitivním člověkem.
- na oddělení je povolena návštěva max. 2 blízkých osob v jednom okamžiku u jednoho pacienta. V areále není počet osob při návštěvě omezen.
- návštěvy musí mít roušky
- po odchodu návštěvy provede personál desinfekci míst, kde návštěva seděla

 

11A
- oddělení s Covid-19 pozitivními pacienty
- na oddělení i nadále trvá zákaz návštěv


11B
- návštěvy se ohlásí před vstupem na oddělení a vyčkají příchodu personálu
- návštěvě bude změřena tělesná teplota, dotaz na akutní respirační onemocnění, epidemiologickou anamnézu (kontakt s COVID-19)
- sestra provede záznam do dokumentace pacientky (čas, doba trvání návštěvy, jméno a tel. kontakt na osobu, která návštěvu vykonává)
- v případě zvýšené tělesné teploty nad 37 st. a výše nebo při patrných známkách respiračního infektu nebude návštěva umožněna
- návštěvy musí mít roušku, návleky na obuv a při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení si budou dezifikovat ruce
- také pacient je zabezpečen rouškou a dezinfekcí rukou těsně před a po návštěvě
- návštěvy probíhají v režimu  max. 2 osoby na jednoho pacienta ve stejném čase
- preferujeme návštěvy ve venkovních prostorách - areálu PNKM
- za nepříznivého počasí na oddělení v místě k tomu určeném, časově omezeno na 30 minut

 

12A
- návštěvy jsou možné denně, v pracovní dny od 14-16 hodin, o víkendech od 10-16 hodin (mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě s lékařem)
- maximální počet návštěvníků jsou dvě osoby k pacientovi, setkání bude umožněno v návštěvní místnosti, před příchodem bude změřena teplota, provedena desinfekce rukou, dotaz na to zda návštěva nebyla v kontaktu s pozitivní osobou, personál zapíše záznam do dekurzu
- návštěva musí mít po celou dobu pobytu na odd. nasazenou roušku
- v případě, že bude návštěvní místnost obsazena, další návštěva bude muset počkat na její uvolnění


12B, 16, 18A
- na odděleních i nadále trvá zákaz návštěv

 

13A, 19A, 19B
- JE ZAVEDEN OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - návštěvu nutno nahlásit alespoň 48 hodin předem telefonicky (telefon na odd. 13A: 573 314 371, telefon na odd. 19A: 573 314 375, telefon na odd. 19B: 573 314 397)
- PŘED VSTUPEM NA ODDĚLENÍ BUDETE DOTAZOVÁNI NA NEPŘÍTOMNOST PŘÍZNAKŮ RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, BUDE VÁM ZMĚŘENA BEZKONTAKTNĚ TĚLESNÁ TEPLOTA. BUDETE POŽÁDÁNÍ O DEZINFEKCI RUKOU. NA OBUV DOSTANETE JEDNORÁZOVÉ NÁVLEKY. NÁVŠTĚVY S PŘÍZNAKY NACHLAZENÍ NEBO RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEJSOU PŘÍPUSTNÉ.
- ĆAS NÁVŠTĚV JE VYMEZEN OD 13:30-16:00 hodin VŠEDNÍ DNY, O VÍKENDECH A STÁTNÍCH SVÁTCÍCH 13:00-16:30 hodin
- POVOLENA JE NÁVŠTĚVA MAX. NAVŠTĚVUJÍCÍ 1 OSOBY NA 1 PACIENTA, NA ODDĚLENÍ CELKEM V JEDEN ČAS MOŽNOST DVOU NÁVŠTĚV (2 X 1 OSOBY = 2 OSOBY na oddělení v jeden čas celkem), ROZESTUP MEZI NÁVŠTĚVAMI ALESPOŇ 2 METRY. DÉLKA NÁVŠTĚVY = MAX. 15 MINUT.
- PO CELOU DOBU VAŠÍ NÁVŠTĚVY BUDE VYŽADOVÁNA NUTNOST RESPIRÁTORU alespoň třídy FFP2 (pouhá rouška nestačí !!!) - TEN MĚJTE VLASTNÍ (z našich omezených zdrojů respirátory návštěvám neposkytujeme)
- RESPIRÁTOR alespoň třídy FFP2 MUSÍ KRÝT ÚSTA I NOS PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY, NESPLNĚNÍ TÉTO PODMÍNKY JE ZÁVAŽNÝM PORUŠENÍM PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A POVEDE K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ NÁVŠTĚVY ZE STRANY DOHLÍŽEJÍCÍHO ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU. LÍBÁNÍ PŘI UVÍTÁNÍ NEBO PŘI LOUČENÍ NEBO JINÁ INTIMNÍ FORMA KONTAKTU NENÍ PŘÍPUSTNÁ.

 

13B, 20
- pokud je to možné, upřednostněte setkání s návštěvou mimo vnitřní prostory oddělení, v areálu Psychiatrické nemocnice
- návštěva nemá zvýšenou teplotu, ani příznaky akutního onemocnění dýchacích cest. Po příchodu na oddělení se ohlásí personálu a podrobí se měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem.
- návštěva při příchodu na oddělení použije alkoholovou desinfekci na ruce. Během návštěvy si jak pacient, tak jeho blízký chrání nos a ústa rouškou. Návštěva dodržuje bezpečný odstup 2 metry od cizích osob (ostatních pacientů).
- u jednoho pacienta je na oddělení v daný okamžik povolena návštěva maximálně dvěma dospělými osobami.
- z kapacitních důvodů návštěvních prostor mohou mít návštěvu na oddělení v jednom okamžiku maximálně 4 pacienti.
- doba návštěvy ve vnitřních prostorách je 30 min.
- pokud je oddělení v karanténě z důvodu pozitivity COVID-19, nejsou návštěvy na oddělení možné.


17A
- na oddělení i nadále trvá zákaz návštěv 

 

18B
- vzhledem k charakteru otevřeného oddělení se mohou návštěvy s klienty setklávat mimo prostory oddělení, v areálu PNKM

 

DĚTSKÉ ODD.
- návštěvy probíhají pouze v návštěvní místnosti
- max.počet je 2 rodiny při dodržení bezpečné vzdálenosti (jeden zákonný zástupce+dítě - pacient)
- vstup na oddělení pouze s rouškou a bez příznaků akutního onemocnění
- vycházky s rodiči max. 1 hodinu, pouze v areálu PNKM

 


Děkujeme za respektování těchto pravidel, kterými nám pomáháte chránit Vaše blízké.© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena