Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMAČNÍ DESKA 

Z důvodu epidemiologické situace vyhlašuje

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

s platností od 18.11.2021 do odvolání  

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV 
na všech odděleních !!!

 

Výjimky:
- dětské odd.
- pacienti v terminálním stadiu
- pacienti nesvéprávní (mají nárok na návštěvu opatrovníka)
- soudní úředníci
- sociální pracovnice z domovů pro seniory vykonávající šetření u konkrétních pacientů

Návštěvy dané výjimkami musí splnit podmínky pro návštěvu ve zdravotnickém zařízení - očkování, prodělaná nemoc v posledních 180 dnech anebo testování.

K zákazu návštěv se vztahuje
- zákaz dovolenek

 


 

Omezení návštěv dle mimořádného opatření MZČR, aktualizace od 15.11.2021

 

Návštěva se prokáže jedním ze způsobů:

- negativním antigenním testem ne starším než 24 hodin / 1 den/
- negativním PCR testem, ne starším než 72 hodin /3 dny/
- potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 ne více než 180 dní od pozitivního  testu
- certifikátem o ukončeném očkování dvou-dávkové vakcíny proti onem. Covid 19, přičemž od poslední dávky musí uplynout aspoň 14 dní
- certifikátem o očkování jedno–dávkovou vakcínou proti onem. Covid 19 / Johnson a Johnson/ , kdy od aplikace uběhlo 14 dní.

Osoba navštěvující pacienta , která splní některou z uvedených podmínek , může vykonávat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu( s výjimkou dětí do dvou let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest – nos, ústa, který brání v šíření kapének) a při dodržení dalších režimových opatření oddělení.

Bezinfekčnost neprokazují děti do 12ti let.

Návštěvy osob se zvýšenou teplotou či příznaky infekce dýchacích cest jsou zakázány.

K jednomu pacientovi je v jeden okamžik povolena návštěva max. 2 osob.

 

Pravidla platná na jednotlivých odděleních:


1, 5A a 5B
Zákaz návštěv

2, 6A, 6B
Návštěvní doba denně 13,00 - 17,00 hodin
Návštěvy domlouvat telefonicky na čísle 573 314 204
Z důvodu dodržování protiepidemických opatření je omezen počet návštěvníků na 2 osoby k 1 pacientovi po dobu 30 minut. Návštěvy budou mít vlastní respirátor.

4A, 4B
Zákaz návštěv

7A, 7B, 14A, 14B
Zákaz návštěv 

8A, 8B, 15, 17B 
1. Návštěva v prostorách odd. probíhá na jídelně, návštěvy sedí s pacienty u stolů a je obsazen max. každý druhý stůl.
2. Při příchodu na odd. se návštěva ohlásí na ošetřovně, vydesinfikuje si ruce, je jí změřena TT bezkontaktním teploměrem. Personál se dotazuje na příznaky virózy či kontakt s Covid pozitivním člověkem.
3. Na oddělení je povolena návštěva max. 2 blízkých osob v jednom okamžiku u jednoho pacienta. V areále není počet osob při návštěvě omezen.
4. Návštěva používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),  který  brání  šíření  kapének].
5. Po odchodu návštěvy provede personál desinfekci míst, kde návštěva seděla.

Návštěvy na oddělení 17B jsou podle režimu oddělení umožněny 1x týdně v neděli odpoledne.
Přesný čas návštěvy je nutno předem telefonicky domluvit, aby nedocházelo ke kumulaci osob na oddělení.
Pacient ve fázi 2 a 3 může po kontrole ve vyšetřovně odejít  s návštěvou na vycházku  po areále PMKM.

Upozornění:
Podmínky testování, očkování či prodělání nemoci musí splnit všechny návštěvy, i ty, které probíhají v areálu PNKM!

11A, 11B
Musí být dodržována stanovená protiepidemická opatření. Návštěvy v omezeném počtu 2 osob k jednomu pacientovi ( ve vnitřních prostorách max. 30 min.), lépe pak v areálu nemocnice u pacientů s povolenými vycházkami.
Návštěvy na odd. 11B nutno domluvit dopředu telefonicky s personálem.

12A
Návštěvní hodiny: PO-PÁ 14-16 hod., SO + NE 9-16 hod., max. 30 minut.

17A
Zákaz návštěv.

13A, 19A, 19B
Zákaz návštěv.

13B
- každému příchozímu bude při vstupu měřena TT, při teplotě nad 37 C nebude návštěva na odd. možná
- návštěvy jsou povinny se po odd. pohybovat s nasazeným respirátorem
- prosíme nenavštěvujte pac. pokud se necítíte dobře, máte respirační potíže, či jiné příznaky nemoci (dušnost, zažívací potíže, zvýšenou únavu až malátnost)
Návštěvní hodiny:
Po-Pá – 13:00 – 16:00
So, Ne – 9:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00

16, 12B, 18A
Návštěvy rodinných příslušníků  budou umožněny v souladu s podmínkami stanovenými vládou© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena