Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMAČNÍ DESKA 

Návštěvní hodiny pro jednotlivá oddělení v době epidemie COVID-19 platné od 23.3.2021:

 

1, 5A, 5B
- použití respirátoru FFP2, desinfekce rukou
- max. 2 osoby k 1 pacientovi
- doklad o negativním antigenním testu nebo PCR na Covid-19 z posledních 48-mi hodin, certifikát MZČR o očkování nebo potvrzení o prodělání COVID-19 v posledních 90ti dnech
( antigenní test si zajišťuje návštěva sama, nelze si jej nechat udělat u nás)

Na odd. 1 a 5B dejte prosím přednost setkání venku v areálu Psychiatrické nemocnice.
Na odd. 5A je nutné z kapacitních důvodů návštěvu předem dohodnout s oš. lékařem. 


2, 6A, 6B
Návštěvní doba denně 13,00 - 17,00 hodin
Návštěvy domlouvat telefonicky na čísle 573 314 204
Z důvodu dodržování protiepidemických opatření je omezen počet návštěvníků na 2 osoby k 1 pacientovi po dobu 30 minut. Návštěvy budou mít vlastní respirátor.

Návštěva je možná pouze za podmínky:
- doložení dokladu o absolvování RT-PCR testu nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy
- doložení dokladu o prodělání nemoci COVID-19 v době 60 dnů před dnem návštěvy
- doložení certifikátu z Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že od aplikace 2 očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dnů

 

4A, 4B
- v souladu s usnesením vlády ze dne 18.3.2021 jsou návštěvy povoleny v omezeném rozsahu od  25. 3. 2021 za těchto podmínek:
- návštěvy jsou povoleny pouze osobám :
- které doloží doklad o provedeném PCR nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Test byl provedený nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy!
- které doloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé očkovací dávky již uplynulo nejméně 14 dní a nejeví příznaky onemocnění
- které doloží doklad o tom, že v době 90 dní přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 ( výsledek testu PCR)
- je vhodné se telefonicky předem domluvit na datu+ čase návštěvy -
 tel. 573 314 496
- u chodících pacientů prosíme využívat venkovních prostor oddělení ( terasa, lavičky v okolí, park)
- maximálně 2 osoby k pacientovi , doba návštěvy 20 minut
(u pacientů v terminálním stavu možnost návštěv bez časového omezení)
-   na vícelůžkovém pokoji ( imobilní pacienti) může být pouze jedna návštěva ( tedy pouze u jednoho z pacientů), návštěva bude oddělena od ostatních lůžek paravánem. Vyšší počet navštěvujících osob není žádoucí z epidemiologických důvodů.
- před příchodem na oddělení návštěva provede desinfekci rukou, podrobí se změření teploty bezkontaktním teploměrem, bude vznesen dotaz ohledně případné infekce, teploty, kontaktu s COVID-19. 
- návštěva bude po celou dobu návštěvy používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest ( respirátor FFP2 nebo KN95)
- při odchodu  z oddělení návštěva opět provede desinfekci rukou .

Personál po odchodu návštěvy provede desinfekci ploch a místnosti( pokoje).          

- počet návštěv přítomných v jeden okamžik na oddělení je stanoven maximálně na 6 (tedy 6x2= max.  12 návštěvníků celkem přítomno na oddělení)
- prosím dodržujte stanovený čas a dobu návštěvy, ať umožníte návštěvu dalším rodinným příslušníkům !!
- antigenní testy návštěvám neprovádíme !! 

 

7A, 7B, 14A, 14B
Návštěva:
a) doloží doklad o tom, že nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovaly RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
nebo
b) doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění  COVID-19,  a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
nebo
c) doloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19
- maximálně 2 osoby k pacientovi,  vlastní respirátor FFP2 či KN95, desinfekce rukou, měření teploty
- doba návštěvy max. 20 minut,
- je nutné termín  návštěvy vždy předem domluvit s ošetřujícím lékařem či staniční sestrou oddělení

 

8A, 8B, 15, 17B 
Návštěvu lze umožnit pouze za podmínky, že navštěvující osoby:
a) doloží doklad o tom, že nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovaly RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
nebo
b) doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění  COVID-19,  a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
nebo
c) doloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19

1. Návštěva v prostorách odd. probíhá na jídelně, návštěvy sedí s pacienty u stolů a je obsazen max. každý druhý stůl.
2. Při příchodu na odd. se návštěva ohlásí na ošetřovně, vydesinfikuje si ruce, je jí změřena TT bezkontaktním teploměrem. Personál se dotazuje na příznaky virózy či kontakt s Covid pozitivním člověkem.
3. Na oddělení je povolena návštěva max. 2 blízkých osob v jednom okamžiku u jednoho pacienta. V areále není počet osob při návštěvě omezen.
4. Návštěva používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),  který  brání  šíření  kapének].
5. Po odchodu návštěvy provede personál desinfekci míst, kde návštěva seděla.

Návštěvy na oddělení 17B jsou podle režimu oddělení umožněny 1x týdně v neděli odpoledne.
Přesný čas návštěvy je nutno předem telefonicky domluvit, aby nedocházelo ke kumulaci osob na oddělení.
Pacient ve fázi 2 a 3 může po kontrole ve vyšetřovně odejít  s návštěvou na vycházku  po areále PMKM. 

Upozornění:
Návštěvám testování neprovádíme, je nutno přijít na návštěvu již otestovaný!
Podmínky testování, očkování či prodělání nemoci musí splnit všechny návštěvy, i ty, které probíhají v areálu PNKM!

 

11A, 11B
Musí být dodržovány protiepidemická opatření – respirátor, dezinfekce, omezení počtu návštěvníků na 2 k jednomu pacientovi.

Návštěvu lze umožnit pouze za podmínky, že navštěvující osoby:
a) doloží doklad o tom, že nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovaly RT-PCR vyšetření, nebo PCR  test na přítomnost antigenu viru SARS  CoV – 2 s negativním výsledkem nebo
b) doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku ( dále jen „SPC“ ) uplynulo nejméně 14 dní , nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového  schématu podle SPC upynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID- 19, nebo
c) doloží doklad o tom, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19

Osoba navštěvující pacienta , která splní některou z uvedených podmínek , může vykonávat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu( s výjimkou dětí do dvou let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest – nos, ústa, který brání v šíření kapének) a při dodržení dalších režimových opatření oddělení.
Antigenní testy návštěvám neprovádíme. 

 

12A, 17A
Podmínky pro vykonání návštěvy:
1. doloží doklad o tom, že byl proveden  antigenní či PCR test na Covid-19 ne starší, než 48 hodin
nebo
2. doloží certifikát MZ o provedeném očkování proti onemocnění  Covid-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo více než 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění
nebo
3. doloží doklad o tom, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělal/a onemocnění Covid-19

Na návštěvu mohou pouze v počtu 2 osob, nutný bezpodmínečně respirátor .
Antigenní testy neprovádíme.  

 

13B
- každému příchozímu bude při vstupu měřena TT, při teplotě nad 37 C nebude návštěva na odd. možná
- návštěvy jsou povinny se po odd. pohybovat s nasazeným respirátorem
- prosíme nenavštěvujte pac. pokud se necítíte dobře, máte respirační potíže, či jiné příznaky nemoci (dušnost, zažívací potíže, zvýšenou únavu až malátnost)

Návštěvní hodiny:
Po-Pá – 13:00 – 16:00
So, Ne – 9:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00

 

16, 12B, 18A
Návštěvy rodinných příslušníků  budou umožněny v souladu s podmínkami stanovenými vládou. 

 

U ostatních oddělení se informujte telefonicky předem, informace k jednotlivým oddělením jsou průběžně doplňovány.


Děkujeme za respektování těchto pravidel, kterými nám pomáháte chránit Vaše blízké.© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena