Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMAČNÍ DESKA 

Omezení návštěv dle mimořádného opatření MZČR s účinností od 4.7.2021


Návštěva se prokáže jedním ze způsobů:
- negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin / 3 dny/
- negativním PCR testem, ne starším než 7 dní
- potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 ne více než 180 dní od pozitivního  testu
- certifikátem o ukončeném očkování dvou-dávkové vakcíny proti onem. Covid 19, přičemž od poslední dávky musí uplynout aspoň 14 dní
- certifikátem o očkování jedno–dávkovou vakcínou proti onem. Covid 19 / Johnson a Johnson/ , kdy od aplikace uběhlo 14 dní.
- potvrzením zaměstnavatele či čestným prohlášením, že absolvovala test v rámci povinného testování zaměstnanců s negativním výsledkem- ne starším než 72 hodin


U dětí potvrzením školy nebo čestným prohlášením zákonného zástupce, že absolvovala test v rámci povinného testování žáků či studentů s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin, na odd. povoleny návštěvy dětí od 12 ti let.

Na místě podstoupí antigenní test povolený Ministerstvem zdravotnictví určený pro sebetestování  s negativním výsledkem / test si návštěva přinese, neposkytujeme/.

Osoba navštěvující pacienta , která splní některou z uvedených podmínek , může vykonávat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu( s výjimkou dětí do dvou let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest – nos, ústa, který brání v šíření kapének) a při dodržení dalších režimových opatření oddělení.

Pravidla platná na jednotlivých odděleních:


1, 5A, 5B
- použití respirátoru FFP2, desinfekce rukou
- max. 2 osoby k 1 pacientovi
Na odd. 1 a 5B dejte prosím přednost setkání venku v areálu Psychiatrické nemocnice.
Na odd. 5A je nutné z kapacitních důvodů návštěvu předem dohodnout s oš. lékařem. 

2, 6A, 6B
Návštěvní doba denně 13,00 - 17,00 hodin
Návštěvy domlouvat telefonicky na čísle 573 314 204
Z důvodu dodržování protiepidemických opatření je omezen počet návštěvníků na 2 osoby k 1 pacientovi po dobu 30 minut. Návštěvy budou mít vlastní respirátor.

4A, 4B
- je vhodné se telefonicky předem domluvit na datu+ čase návštěvy -
 tel. 573 314 496
- u chodících pacientů prosíme využívat venkovních prostor oddělení ( terasa, lavičky v okolí, park)
- maximálně 2 osoby k pacientovi , doba návštěvy 20 minut
(u pacientů v terminálním stavu možnost návštěv bez časového omezení)
-   na vícelůžkovém pokoji ( imobilní pacienti) může být pouze jedna návštěva ( tedy pouze u jednoho z pacientů), návštěva bude oddělena od ostatních lůžek paravánem. Vyšší počet navštěvujících osob není žádoucí z epidemiologických důvodů.
- před příchodem na oddělení návštěva provede desinfekci rukou, podrobí se změření teploty bezkontaktním teploměrem, bude vznesen dotaz ohledně případné infekce, teploty, kontaktu s COVID-19. 
- návštěva bude po celou dobu návštěvy používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest ( respirátor FFP2 nebo KN95)
- při odchodu  z oddělení návštěva opět provede desinfekci rukou .
Personál po odchodu návštěvy provede desinfekci ploch a místnosti( pokoje).          
- počet návštěv přítomných v jeden okamžik na oddělení je stanoven maximálně na 6 (tedy 6x2= max.  12 návštěvníků celkem přítomno na oddělení)
- prosím dodržujte stanovený čas a dobu návštěvy, ať umožníte návštěvu dalším rodinným příslušníkům !!

7A, 7B, 14A, 14B
Návštěva:
- doba návštěvy max. 20 minut,
- je nutné termín  návštěvy vždy předem domluvit s ošetřujícím lékařem či staniční sestrou oddělení
 8A, 8B, 15, 17B 
1. Návštěva v prostorách odd. probíhá na jídelně, návštěvy sedí s pacienty u stolů a je obsazen max. každý druhý stůl.
2. Při příchodu na odd. se návštěva ohlásí na ošetřovně, vydesinfikuje si ruce, je jí změřena TT bezkontaktním teploměrem. Personál se dotazuje na příznaky virózy či kontakt s Covid pozitivním člověkem.
3. Na oddělení je povolena návštěva max. 2 blízkých osob v jednom okamžiku u jednoho pacienta. V areále není počet osob při návštěvě omezen.
4. Návštěva používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),  který  brání  šíření  kapének].
5. Po odchodu návštěvy provede personál desinfekci míst, kde návštěva seděla.
Návštěvy na oddělení 17B jsou podle režimu oddělení umožněny 1x týdně v neděli odpoledne.
Přesný čas návštěvy je nutno předem telefonicky domluvit, aby nedocházelo ke kumulaci osob na oddělení.
Pacient ve fázi 2 a 3 může po kontrole ve vyšetřovně odejít  s návštěvou na vycházku  po areále PMKM. 
Upozornění:
Podmínky testování, očkování či prodělání nemoci musí splnit všechny návštěvy, i ty, které probíhají v areálu PNKM!

11A, 11B
Musí být dodržovány protiepidemická opatření – respirátor, dezinfekce, omezení počtu návštěvníků na 2 k jednomu pacientovi.

12A, 17A
Na návštěvu mohou pouze v počtu 2 osob.

13B
- každému příchozímu bude při vstupu měřena TT, při teplotě nad 37 C nebude návštěva na odd. možná
- návštěvy jsou povinny se po odd. pohybovat s nasazeným respirátorem
- prosíme nenavštěvujte pac. pokud se necítíte dobře, máte respirační potíže, či jiné příznaky nemoci (dušnost, zažívací potíže, zvýšenou únavu až malátnost)
Návštěvní hodiny:
Po-Pá – 13:00 – 16:00
So, Ne – 9:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00
 
16, 12B, 18A
Návštěvy rodinných příslušníků  budou umožněny v souladu s podmínkami stanovenými vládou. 
 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena