Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os03_vzadu_tbOddělení 19A je uzavřené gerontopsychiatrické oddělení určené pro diagnostiku a léčbu duševních poruch a vybraných neurodegenerativních onemocnění mozku u žen starších 65 let (organické duševní poruchy, problematika závislostí, poruchy schizofrenního okruhu, afektivní a úzkostné poruchy vyššího věku, akutní reaktivně-situační dekompenzace psychického stavu apod). Léčba těchto diagnóz je komplexní, s akcentací biopsychosociálního a spirituálního přístupu (kromě psychiatra je k dispozici také tým konziliárních lékařů, ergoterapeut, fyzioterapeut, klinický psycholog, sociální pracovník, řádová sestra). Oddělení rovněž disponuje  dostatkem zdravotních sester, nižšího zdravotního personálu a ošetřovatelů.
Oddělení 19A nabízí především následnou psychiatrickou péči poskytovanou pacientům za hospitalizace, délka této hospitalizace je standardně vymezena 3 měsíci. Oddělení tedy neslouží jako alternativa k zařízením sociálních služeb typu domovů pro seniory / domovů se zvláštním režimem, ale ani k zařízením hospicové péče. Podmínkou přijetí je somaticky stabilizovaný stav pacienta, neboť oddělení poskytuje výhradně následnou psychiatrickou péčí. Po vypršení hospitalizace je třeba vždy počítat s návratem pacienta do domácího prostředí nebo do zařízení sociální péče.

 

Počet lůžek: 30
Telefon: 573 314 375
Primář: prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD., e-mail: luznyj@pnkm.cz 
Vrchní sestra: Ilona Pospíšilová, e-mail: pospisilovai@pnkm.cz
Staniční sestra: Milana Blažková, e-mail: blazkovam@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Edita Vavrysová, DiS., e-mail: vavrysovae@pnkm.cz

Návštěvní doba(není–li určeno jinak):
Po – Pá:                       13:30 – 16:30
So, Ne, Státní svátky:     9:00 – 11:00 a 13:00 – 16:30

(návštěvní dobu si, prosím, ověřte vždy předem telefonicky, s ohledem na aktuální pandemickou situaci)© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena