Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os14_tbOddělení 14b je uzavřené příjmové gerontopsychiatrické oddělení určené pro muže starší 65 let.

Léčí se zde všechna duševní onemocnění postihující starší generaci, zejména různé druhy demencí, depresí, dále psychotické stavy provázené zmateností, neklidem, odmítáním potravy a také různé duševní poruchy vzniklé na podkladě somatických onemocnění.

Komplexní péče je poskytována nejen psychiatry a psychology, ale také konziliárními lékaři, zejména internistou, neurologem, chirurgem, kožním lékařem.

K dispozici jsou rehabilitační pracovníci docházející na oddělení, ergoterapeuti.

Základní i odborná péče je poskytována zdravotními sestrami, ošetřovatelkami, sanitáři, pomoc v sociální oblasti zajišťuje sociální pracovnice.

Oddělení jsou přizpůsobena pro léčbu imobilních nemocných, lůžka jsou přístupná z obou stran, oddělení jsou vybavena kompenzačními pomůckami, budova je opatřena výtahem.

Vycházky jsou nemocným umožňovány v doprovodu personálu, popřípadě příbuzných.

Samostatné vycházky jsou povoleny lékařem pouze nemocným v dobrém somatickém a psychickém stavu.

Také je možné navštěvovat v rámci léčby i činnostní terapii, léčebnou výchovu k soběstačnosti i různé akce v klubu pacientů.

V areálu PN je bufet s drobným zbožím. Imobilním nemocným zajišťuje nákupy personál oddělení.

 

Počet lůžek: 25
Telefon: 573 314 253
Primář: prim. MUDr. Hana Navrátilová, e-mail: navratilovah@pnkm.cz
Vrchní sestra: Marcela Knapová, e-mail: knapovam@pnkm.cz
Staniční sestra: Ing. Bc. Pavlína Hladíková DiS.,  e-mail: hladikovap@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Olga Zavadilová, e-mail: zavadilovao@pnkm.cz

Návštěvní doba:

všední dny  14-17 hodin, 
soboty, neděle a svátky 9-11, 14-17 hodin 

 

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena