Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

Paris Staňte se součástí našeho týmu!

PNKM přijme:

__________________

Další nabízené pracovní pozice naleznete zde
SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ O HOSPITALIZACI A ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTŮ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V KROMĚŘÍŽI

Zákon č. 372/2011 Sb.  „O zdravotních službách“  stanoví v § 51 povinnosti v oblasti zachování mlčenlivosti v souvislosti s  poskytovanými zdravotními službami tak, že „poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb“, přičemž „za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li zproštěn pacientem mlčenlivosti“.

Více informací zde.

 


 

ikona18b
  
Psychoterapeutické oddělení 18B

Oddělení 18b psychiatrické nemocnice v Kroměříži je specializovaným oddělením komunitního typu pro léčbu neurotických a dalších lehčích psychických poruch, které poskytuje moderní léčbu skupinovou psychoterapií. 

Další informace o odělení 18B...

 

pomocvzavislosti_152 Léčba závislostí

Pro léčbu a pomoc v závislosti jsme pro Vás vytvořili nové webové stránky:

http://www.pomocvzavislosti.cz/

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách a patologickém hráčství.

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B, 15 a 17B Mandala. 

Toxirehabilitační primariát je akreditovaný k vzdělávání v oboru Klinický adiktolog a oboru Návykové nemoci.

 


 

Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

 

 

 


Fotogalerie

Prohlédnout fotogalerii

Kontaktní údaje

Psychiatrická nemocnice
v Kroměříži
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž

Tel.: 573 314 111
E-mail: pnkm@pnkm.cz

IČO: 00567914
DIČ: CZ00567914


Centrum duševního zdraví Kroměříž

Nově vzniklá zdravotně sociální služba pro lidi s duševním onemocněním.

více informací...


Kroměřížské kurzy hypnózy

více informací...


Vyřizování stížností, připomínek a návrhů

Standard PN v Kroměříži popisující proces vyřizování stížností, připomínek a návrhů si můžete prohlédnout zde.


Skupinová dialektická behaviorální terapie

více informací...


Aktuality

Klinický farmaceut pomáhá účinnosti léčiv v PN Kroměříž
Vhodná volba léků a dohled nad jejich kombinacemi patří mezi klíčové složky komplexní léčby a péče o pacienta. Využití klinických farmaceutů, kteří se právě řešením lékových interakcí zabývají, proto v posledních letech výrazně roste. Pracoviště klinického farmaceuta včetně ambulance otevřela v loňském roce také Psychiatrická nemocnice v Kroměříži. „Zatím máme velmi pozitivní ohlasy,“ líčí klinická farmaceutka PharmDr. Kateřina Skopalová Ph.D., která pracoviště vede.více info...
1. reprezentační ples je za námi!
První ročník plesu, který volně navazuje na letitou tradici svíčkových plesů, se nesl v taneční atmosféře. Tu na parketu sálu PNKM v pátek 15. března rozproudila brněnská kapela Panorama band spolu s moderátorkou slavnostního večera Soňou Šulákovou.více info...
Umění je stav duše XIII
Zákulisí arteterapie jako zprostředkovatele lidských příběhů představila v rámci výstavy Umění je stav duše XIII arteterapeutka PNKM Emílie Rudolfová. Desítky posluchačů se ve čtvrtek v Muzeum Kroměřížska seznámily s jak s procesem tvorby, tak s vlivem této terapeutické metody na pacienty. Výstava děl, které v rámci arteterapie vznikaly, probíhá až do 11. února, proto ji neváhejte navštívit!více info...


Canisterapie na Dětském oddělení PN KM a na ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena