Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Navigace:  ODDĚLENÍ  >  Ostatní provozy 

Klub pacientů

Slouží pacientům i jejich terapeutům. Denně se v klubu scházejí terapeutické skupiny a od 13:00 do 17:30 hodin je klub určen pro sportovně kulturní vyžití. Mimo běžného denního provozu jsou v klubu pořádány kurzy lékařů a zdravotnického personálu, supervize psychologů, besídky pro dětské oddělení, akce neziskové organizace Sanity
paní Evy Dudomai, tel.: 606 705 998.

Každý měsíc klub hostí účastníky Preduky pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Aktuální informace najdete vždy v sekci Aktuality.

Pravidelně poslední pátek v měsíci je pořádán G klub pro gamblery, na kterém se scházejí hráči po léčbě s hráči hospitalizovanými. Dvouhodinová setkání jsou přínosem pro obě strany a jsou formou doléčování. Kontakt PhDr. Hrůzová, tel.:573 314 232, mail: hruzovad@pnkm.cz.

První tři úterý v měsíci od 16:00 do 17:00 hodin se v klubu pacientů schází Společenství anonymních alkoholiků, jehož jedinou podmínkou pro členství je touha přestat pít. 
Kontakt
Žena : 773 138 303
Muž : 736 190 990
Email: info@aamail.cz

Vernisáž v klubu pacientů:
  

Vernisáž v klubu pacientů 2011:


 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena