Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Navigace:  ODDĚLENÍ  >  Dětské oddělení 

osd_tb

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Kontaktní údaje
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Dětské oddělení
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž

Telefonní čísla
Dětské oddělení:           573 314 331
Telefonní linka pro děti: 573 314 469
Mobilní linka pro děti:    773 233 380, 773 070 274, 773 070 275

Primář: prim. MUDr. Irena Sedlaříková, e-mail: sedlarikovai@pnkm.cz   
Vrchní a staniční sestra: Dagmar Nováková, e-mail: novakovad@pnkm.cz
Zdravotně sociální pracovník: Mgr. Olga Zavadilová, e-mail: zavadilovao@pnkm.cz


Charakteristika oddělení
Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži zajišťuje specializovanou komplexní
pedopsychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch především ze spádové
oblasti. Oddělení není určeno pro léčbu závislostí. Děti jsou k hospitalizaci přijímány
především na základě doporučení ambulantního pedopsychiatra. Koedukované oddělení
disponuje 25 lůžky a je organizováno jako terapeutická komunita, jejímž základem je
propracovaný léčebný režim. Zpravidla během prvních tří týdnu hospitalizace si dítě na
oddělení zvyká, jsou prováděna potřebná vyšetření, je stanovena diagnóza, vypracován a
aktualizován terapeutický plán, který je průběžně projednáván se zákonnými zástupci dítěte.

Bližší informace o Dětském oddělení viz. přiložený vnitřní řád.

Vnitřní řád dětského oddělení  [558 KB]
Poslední aktualizace: 18.09.2023
Popis:


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena