Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

Klinický psycholog (psychoterapeut)

Odbornost K2 (K3)

Útvar: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Pracoviště: CDZ Kroměříž, akutní oddělení PNKM
Typ: volné místo
Kategorie: nelékařský zdravotnický pracovník
Výše úvazku: 1,0 (nebo dohodou)
Požadované vzdělání: atestace z klinické psychologie
Nabídka pro absolventy: ne

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž hledá klinického psychologa (psychoterapeuta).

Požadavky:
    • odborná způsobilost k výkonu povolání (zákon č. 96/2004 Sb., §22)
    • atestace z klinické psychologie, atestace z psychoterapie výhodou
    • odolnost vůči psychické zátěži a stresu
    • pečlivý a profesionální přístup
    • komunikační a organizační schopnosti
    • zodpovědnost, flexibilita, samostatnost
    • schopnost týmové spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu
    • řidičský průkaz skupiny B výhodou
    • občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:
    • 
náborový příspěvek 400 000 Kč
    • práci v příjemném pracovním kolektivu
    • práci na akreditovaném zdravotnickém zařízení
    • podpora zaměstnavatele v dalším vzdělávání
i odborných a kazuistických seminářů na pracovišti
    • platové podmínky dle platných tabulek + osobní ohodnocení, příplatek za práci v psychiatrickém zařízení, mimořádné odměny

Další benefity:
    • šest týdnů dovolené
    •
obědy
    • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
    • mimořádné odměny u příležitosti
pracovních výročí

Datum nástupu:
    • ihned nebo dle dohody

Kontakt:
    • vedoucí psycholog - PhDr. Romana Suchá; e-mail: 
sucharo@pnkm.cz ; tel.: +420 573 314 440
    • odd. PaM - Pláňavová Dagmar; e-mail: 
planavovad@pnkm.cz ; tel.: + 420 573 314 304

Prosíme o zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu na e-mail: sucharo@pnkm.cz
Psychiatrická nemocnice Kroměříž přijme psychologa

Požadavky:
• VŠ – jednooborová psychologie
• kurz psycholog ve zdravotnictví

Výhodou:
• atestace z klinické psychologie
• absolvovaný či započatý psychoterapeutický výcvik

Nabízíme:
• práci na akreditovaném zdravotnickém zařízení s téměř komplexní šíří psychiatrických diagnóz a komplexními terapeutickými programy
• akreditace v oboru klinická psychologie, dětská klinická psychologie, psychoterapie
• práci ve zkušeném a podpůrném kolektivu s osobním vedením
• kompletní předatestační vzdělávání na náklady zaměstnavatele v oboru klinická psychologie + hrazení kurzů v základních psychodiagnostických metodách (ROR, MMPI, WAIS-III)  bez kvalifikační dohody
• další vzdělávání formou odborných, kazuistických seminářů na pracovišti
• platové podmínky dle platných tabulek + osobní ohodnocení, příplatek za práci v psychiatrickém zařízení, mimořádné odměny
• možnost osobního růstu

Další benefity:
• šest týdnů dovolené
• příspěvek zaměstnavatele na stravování
• příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
• mimořádné odměny u příležitosti pracovních výročí

Životopis a motivační dopis zasílejte na sucharo@pnkm.cz
K případným bližším informacím kontaktujte PhDr. Romanu Suchou.
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži hledá nové lékaře       

KOHO HLEDÁME?

 • Lékaře s ukončeným nejméně šestiletým prezenčním studiem na lékařské fakultě. Absolutorium základního kmene či atestace jsou vítány.
 • Nového kolegu se zájmem o psychiatrii a práci s pacienty s komplexní šíří diagnóz v různých typech terapeutických programů.
 • Lékaře, který má respektující přístup k pacientům a je týmový hráč.
 • CO NÁSTUPEM K NÁM ZÍSKÁTE?  

  • Platové ohodnocení dle platných tabulek.
  • Mimořádné odměny při pracovních výročích i při jiných příležitostech.
  • Příspěvek na penzijní připojištění.
  • Možnost ubytování ve služebním bytě v Kroměříži.
  • Celoživotní vzdělávání formou odborných seminářů na pracovišti, stáží ve smluvní nemocnici, účast na kurzech a školeních.
  • Podporu formou individuální a skupinové supervize.
  • Dovolenou v délce šesti týdnů.
  • Kompletní předatestační vzdělávání na naše náklady bez kvalifikační dohody.
  • Vlastní pracovnu a příspěvek na stravování.
  • A CO JEŠTĚ NABÍZÍME?

   • Poskytujeme náborový příspěvek ve výši Kč 400 000,-, s vazbou setrvání v
    pracovním poměru po dobu minimálně 5 let.
   • Zázemí akreditovaného zařízení, kde připravujeme lékaře k získání specializované způsobilosti v oborech psychiatrie a dětská a dorostová psychiatrie.
   • Možnost podílet se na dalším směřování nemocnice a jejím rozvoji. 
   • Práci v týmech, kde nechybí podpora a sdílení zkušeností.
   • Možnost seberealizace, kariérního růstu a osobnostního rozvoje.
   • Kontaktní osoba: Dagmar Pláňavová, tel. 573 314 304, e-mail: planavovad@pnkm.cz
Ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Interní auditor/auditorka

Písemné přihlášky zasílejte do 16. 2. 2024 na e-mail planavovad@pnkm.cz 


Požadavky:

• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu - ekonomické nebo právní výhodou
• dobré organizační, řídící a komunikační dovednosti,
• dřívější působení ve státní správě výhodou,
• praktické zkušenosti s výkonem interního auditu výhodou
• samostatnost a vysoké pracovní nasazení,
• orientace v ekonomické oblasti a znalost platné legislativy ve zdravotnictví výhodou,
• trestní bezúhonnost

Hlavní pracovní činnosti:
• příprava a realizace auditních akcí podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
• auditní zakázky prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie,
• auditní zakázky QMS včetně zpracování auditních zpráv a administrace související s auditní zakázkou
• hodnocení efektivity vnitřního kontrolního systému,
• monitorování plnění nápravných a preventivních opatření vzniklých z interních a externích auditů/kontrol
• zpracovávání střednědobých a ročních plánů interního auditu
• prověřování a hodnocení činností, postupů a procesů na základě pravděpodobnosti výskytu významných chyb, nesrovnalostí nebo odchylek
• stanovování postupů pro identifikaci rizik, analýzu hodnocení a zaznamenávání informací získaných během auditu

K písemné žádosti je třeba doložit:
• fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
• profesní životopis,
• fotokopii výpisu z rejstříku trestů,
• případně motivační dopis

Nabízíme:
• zajímavou a odpovědnou práci ve zdravotnickém zařízení
• pracovní poměr na plný úvazek
• odpovídající platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném
znění
• možnost odborného růstu
• zázemí stabilní instituce
• příjemné pracovní prostředí
• práci v perspektivním kolektivu
• 5 týdnů dovolené
• benefity ve formě příspěvků na penzijní připojištění a stravování
• předpokládaný nástup 1.4.2024 nebo dle dohody
Kuchař/kuchařka

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Co požadujeme:
• vyučen v oboru nebo praxe v oboru
• praxe v oboru výhodou
• samostatnost, pečlivost, spolehlivost a důslednost, časová flexibilita a chuť pracovat

Náplň práce:
• výroba běžných jídel a dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnickém zařízení podle postupů a doporučení nutričního terapeuta

Co nabízíme:
• dlouhodobou práci v příjemném kolektivu
• odpovídající platové podmínky
• podporu inovací a zlepšovacích návrhů
• pololetní odměny a zaměstnanecké benefity
• jeden týden dovolené navíc, 2x SICK DAY

Nabídky zasílejte na email: kubisv@pnkm.cz
Ošetřovatel

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Kategorie: nelékařský zdravotnický pracovník
Výše úvazku: plný
Požadované vzdělání: absolvování tříletého studia ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel nebo akreditovaný kvalifikační kurz v oboru ošetřovatel
Nabídka pro absolventy: ano

Požadavky:
• odborná způsobilost k výkonu povolání (zákon č. 96/2004 Sb., vyhláška č. 55/2011 Sb.)
• zodpovědnost, flexibilita, samostatnost
• občanská a morální bezúhonnost
• pečlivý a profesionální přístup

Nabízíme:
• práci v příjemném pracovním kolektivu
• odpovídající finanční ohodnocení

Prosíme o zaslání strukturovaného životopisu na e-mail: planavovad@pnkm.cz
Nástup: dohodou
Sanitář

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Kategorie: nelékařský zdravotnický pracovník
Výše úvazku: plný
Požadované vzdělání: absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu sanitář
Nabídka pro absolventy: ano

Požadavky:
• odborná způsobilost k výkonu povolání (zákon č. 96/2004 Sb., vyhláška č. 55/2011 Sb.)
• zodpovědnost, flexibilita, samostatnost
• občanská a morální bezúhonnost
• pečlivý a profesionální přístup

Nabízíme:
• práci v příjemném pracovním kolektivu
• odpovídající finanční ohodnocení

Prosíme o zaslání strukturovaného životopisu na e-mail: planavovad@pnkm.cz
Nástup: dohodou
Lékař se specializací v oboru vnitřní lékařství


PN v Kroměříži přijme do pracovního poměru lékaře s atestací v oboru vnitřní lékařství. Vhodná je i nadstavbová atestace - diabetologie, endokrinologie, pneumologie, ev. kardiologie.

Nabízíme dobré platové podmínky s osobním příplatkem, dobré pracovní podmínky s možností dalšího vzdělávání, zkušený pracovní kolektiv s dobrými mezilidskými vztahy.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku se jménem, příjmením, titulem, místem trvalého pobytu (vč. čísla telefonu) a doplněné životopisem s přehledem dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností na adresu: pam@pnkm.cz

Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Soňa Zlámalová, e-mail: zlamalovas@pnkm.cz
Adiktolog


Vzdělání v oboru adiktologie - ukončené bakalářské nebo magisterské studium na 1.LF UK v Praze.

Nabízíme dobré platové podmínky s osobním příplatkem, zkušený pracovní kolektiv s dobrými mezilidskými vztahy.

Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Uchazeči zašlou motivační dopis doplněný životopisem.
Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Adéla Stoklasová, e-mail: stoklasovaa@pnkm.cz
Psychiatrická sestra/všeobecná sestra

 

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Kategorie: nelékařský zdravotnický pracovník
Výše úvazku: plný
Požadované vzdělání: středoškolské nebo vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra bez odborného dohledu
Nabídka pro absolventy: ano

Požadavky:

    • odborná způsobilost k výkonu povolání (zákon č. 96/2004 Sb., vyhláška č. 55/2011 Sb.)
    • pečlivý a profesionální přístup
    • komunikační a organizační schopnosti
    • zodpovědnost, flexibilita, samostatnost
    • občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

    • práci v příjemném pracovním kolektivu
    • odpovídající finanční ohodnocení 

Prosíme o zaslání strukturovaného životopisu na e-mail: planavovad@pnkm.cz

Nástup: dohodou
Hlavní/vedoucí účetní

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži přijme hlavní/vedoucí účetní na hlavní pracovní poměr.


Náplň práce:

    • zodpovědnost za kompletní zpracování účetní agendy a provádění interních kontrol účetních zápisů
    • sestavování metodiky účetních postupů, nastavování účetního systému a procesů
    • zpracování pravidelných měsíčních/čtvrtletních a ročních uzávěrek a pravidelný reporting a výkaznictví
    • komunikace s kontrolními úřady, spolupráce s daňovým poradcem
    • vedení menšího účetního týmu

Požadavky:

    • SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
    • výborná znalost účetní problematiky, výhodou znalost prostředí státní příspěvkové organizace
    • minimálně 3 roky praxe v účetní oblasti
    • velmi dobrá znalost MS Office
    • znalost programu Helios výhodou
    • samostatnost, schopnost řešit problémy a reagovat na změny

Nabízíme:

    • práci v příjemném pracovním kolektivu
    • platové ohodnocení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
    • osobní ohodnocení
    • 5 týdnů dovolené
    • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a stravování

Datum nástupu:

    • ihned nebo dle dohody


Prosíme o zaslání strukturovaného životopisu s přehledem dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností na e-mail: planavovad@pnkm.cz
Finanční analytik/controller

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži přijme finančního analytika na hlavní pracovní poměr.


Náplň práce:

    • příprava a zpracování plánu rozpočtu nákladů a výnosů
    • spolupráce na přípravě a vyhodnocování investičního plánu
    • zpracování pravidelných měsíčních rozborů a výhledů hospodaření, analýza odchylek
    • sestavování a správa kalkulací
    • spolupráce na rozvoji interních kontrolních procesů a nastavování systému

Požadavky:

    • VŠ vzdělání ekonomického směru
    • silné analytické schopnosti
    • výborná znalost MS Office
    • výhodou znalost zdravotnického prostředí

Nabízíme:

    • práci v příjemném pracovním kolektivu
    • platové ohodnocení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
    • osobní ohodnocení
    • 5 týdnů dovolené
    • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a stravování

Datum nástupu:

    • ihned nebo dle dohody

 

Prosíme o zaslání strukturovaného životopisu s přehledem dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností na e-mail: planavovad@pnkm.cz


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena