Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

Navigace:  INFORMACE  >  Rezidenční místa 

Rezidenční místa jsou školící místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v příslušném roce Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu pro výběrové řízení „Rezidenčních míst“. S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz

 

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Havlíčkova 1265

767 40

v souladu s ustanoveními příslušných paragrafů zákona 95/2004 Sb. v platném znění a dle vyhlášky č.186/2009 Sb.

 

vyhlašuje

Výběrové řízení na rezidenční místa pro

Lékařská povolání

Obor specializačního vzdělávání

Počet přiznaných RM

Dětská a dorostová psychiatrie

1

 

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 1. Zájem o obor
 2. Publikační či projektová činnost
 3. Doporučení ze strany zaměstnavatele (vedoucího pracoviště)

 

Způsob hodnocení podle kritérií:

Každé z kritérií může být ohodnoceno  max. 5 body. Výběrové řízení provádí tříčlenná komise a jeho průběh se řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky č.186/2009 Sb.

O přijetí rezidenta rozhodne ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži na základě návrhu  předloženého výběrovou komisí.

                                             

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 1. Přihláška do výběrového řízení
 2. Vyplněný osobní dotazník
 3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší
  3 měsíců (nepředkládá zaměstnanec Psychiatrické nemocnice v Kroměříži).
 4. Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá zaměstnanec Psychiatrické nemocnice v Kroměříži).
 5. Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti (nepředkládá zaměstnanec psychiatrické nemocnice v Kroměříži).
 6. Přehled odborné praxe
 7. Čestné prohlášení rezidenta, že bude vykonávat po úspěšném dokončení specializačního vzdělávání a získání specializované způsobilosti povolání lékaře u poskytovatele zdravotních služeb v daném oboru v ambulantní formě.

 

Písemné přihlášky doručte poštou na adresu:

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Sekretariát ředitele

Paní Jana Duchalíková

Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž

 

Osobně je možné podat přihlášky do výběrového řízení na podatelně Havlíčkova 1265, 767 40 - od pondělí do pátku v době od  10 hodin do 15. 30 hodin, a to do 16. 06. 2023 včetně.

  

V  Kroměříži  26. 5. 2023

Mgr. Pavel Polák, ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

 

 

Soubory ke stažení: 

Čestné prohlášení  [390 KB]
Poslední aktualizace: 26.05.2023
Popis:
Osobní dotazník  [25 KB]
Poslední aktualizace: 26.05.2023
Popis:
Přihláška  [17 KB]
Poslední aktualizace: 26.05.2023
Popis:
Vyhlášení VŘ  [994 KB]
Poslední aktualizace: 26.05.2023
Popis:
Vyhláška 186/2009 Sb.  [168 KB]
Poslední aktualizace: 26.05.2023
Popis:


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena