Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Skupinová dialektická behaviorální terapie oddělení 20 (DBT)


Program DBT probíhá v rámci psychoterapeutického oddělení 20. Pacienti DBT programu jsou hospitalizováni společně s pacienty v souběžně probíhajícím programu pro úzkostně depresivní potíže. Společně s nimi se účastní života komunity a programu mimo vlastní terapeutické aktivity.


Program DBT je určen pro pacient(k)y od 18 let s diagnózou emočně nestabilní poruchy osobnosti a s problémy spojenými s emoční nestabilitou, impulzivitou, sebepoškozováním, konfliktními vztahy, negativním sebeobrazem, poruchami příjmu potravy atd. Do programu nejsou přijímáni pacienti s agresivními projevy, s organickými postiženími mozku, pacienti s BMI nižším než 15. Do programu taktéž není možno přijmout pacienty v dekompenzovaném somatickém stavu, kteří vyžadují somatickou péči.


Podmínkou pobytu je dobrý zdravotní stav umožňující zapojení se do režimových aktivit. Chronické somatické potíže jsou během hospitalizace řešeny pouze okrajově, proto doporučujeme před nástupem na léčbu navštívit odborného lékaře.


Délka terapeutického programu

Terapeutický program trvá 8 týdnů. Do programu jsou pacienti zařazeni po 5 dnech adaptačního pobytu.


Užívané terapeutické metody

1. Skupinová DBT – pacienti se učí novým dovednostem potřebným ke zvládání emocí, nepříjemných myšlenek, řešení problémů, zlepšení interpersonálních vztahů a k sebepřijetí. Jsou vedeni ke konstruktivnějšímu zvládání emočně náročných situací. Zároveň mají v rámci hospitalizace možnost nově nabyté dovednosti zkoušet v bezpečném prostředí.

2. Všímavost – bdělá pozornost k přítomnému okamžiku

3. Nácvik sociálních dovedností (asertivita)

4. Relaxační techniky a práce s dechem

5. Edukační přednášky

6. Činnostní terapie – šicí dílna, dřevodílna, košíkářská dílna, vazba a aranžování suchých květin, pletení, výtvarná činnost, keramikaProgram všedního dne

6.00 - budíček

6.45 – rozcvička (dle počasí uvnitř či venku)

7.00 - ranní úklid, snídaně

8.00 – ranní schůzka pacientů s personálem – komunita

8.30 – vizita, pohovor s lékařem, skupinová DBT, činnostní terapie, přednášky

11.30 – oběd, polední klid

13.00 – všímavost, skupiny, asertivita, skupinová DBT

14:30 - osobní volno/úkoly z terapie

17.30 – večeře, večerní úklid

19.30 – relaxace a práce s dechem

20.00 – volno (úterý – večírek)

22.00 – večerka


O víkendech a svátcích je budíček v 7:15 hod.

V sobotu dopoledne probíhá celkový úklid oddělení.

Terapeutický program (vizita, pohovor s lékařem, skupinová DBT, nácvik sociálních dovedností, činnostní terapie, přednášky, nácvik všímavosti) neprobíhá.

Vycházky po areálu jsou pacientům umožněny ihned po nástupu. Po 3 dnech vycházky mimo areál (po – čt v době od 13.30h do 17.30h, pá – ne od 13h do 17.30h). Po 14 dnech je možná víkendová dovolenka (následně pak každý druhý víkend). Návštěvy pacientů rodinnými příslušníky jsou umožněny denně v době vycházek na vyhrazených místech. V nutných případech je možno po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem dobu vycházky upravit dle potřeb pacienta.


Návštěvní doba, vycházky

Po - Čt 13.30 – 17.30 hod.

Pá – Ne: 13.00 – 17.30 hod.


Pacienti mají možnost docházet do knihovny pacientů nebo do pacientského klubu (kurz angličtiny).


Telefonování je možné v době osobního volna maximálně do 22h.

V průběhu terapeutických aktivit je používání mobilních telefonů zakázáno.


Na oddělení jsou 3-4 lůžkové pokoje, které jsou umístěny v patře. Přes den se nezamykají. Dále klubovna a společenská místnost, které se využívají k psychoterapeutickým skupinám, nácviku relaxace, tělesnému cvičení či sledování televize.


Objednání do programu

Pacienti se objednávají telefonicky každé pondělí od 11.00 hod na telefonním čísle 573 314 233.

Nástupním dnem je středa v týdnu, ve kterém se pacient objednal (dle kapacity oddělení).

Do programu přijímáme pouze řádně objednané pacienty s doporučením psychiatra či praktického lékaře. Pacienty přijímáme pouze ve stanoveném termínu podle pořadníku.


Ve smluvený den se pacient dostaví na Centrální příjem Psychiatrické nemocnice Kroměříž do 9h s doporučením od ambulantního psychiatra, popř. praktického lékaře.


Co s sebou

2 sešity velikosti A4, psací potřeby.

Oblečení dle ročního období (možnost vyprání si prádla na oddělení), sportovní obuv, domácí obuv, pyžamo, toaletní potřeby, ručník, toaletní papír.Léčba je dobrovolná, plně založena na vlastní motivaci a odhodlání k práci na sobě.Telefon: 573 314 233

Adresa: Oddělení 20, Havlíčkova 1265/50, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, 767 40 Kroměříž
Primář: prim. MUDr. Jana Anna Uhrová, e-mail: uhrovaja@pnkm.cz 
Vrchní sestra: Jaroslav Svoboda, e-mail: svobodaj@plkm.cz
Staniční sestra:  Jaroslava Ambrožová, e-mail: ambrozovaj@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Bc. Michaela Vlasáková, e-mail: vlasakovam@pnkm.cz© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena