Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

Informace dle vyhlášky MV 515/2020 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 7. prosince 2020 o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

 1. Název
  Psychiatrická nemocnice v Kroměříži 
          
 2. Důvod a způsob založení
  http://www.pnkm.cz/cs/nase-lecebna/historie-lecebny

 3. Organizační struktura
  http://www.pnkm.cz/soubory/20230630081754.pdf
          
 4. Kontaktní spojení
  http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  1. Kontaktní poštovní adresa
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  3. Úřední hodiny
   Pro podatelnu: http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace
   Pro návštěvy: http://www.pnkm.cz/cs/informacni-deska/navstevni-hodiny

  4. Telefonní čísla
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  5. Adresa internetových stránek
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  6. Adresa podatelny
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  7. Elektronická adresa podatelny
   http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

  8. Datová schránka
   2i9iu5a
          
           
 5. Případné platby lze poukázat
  http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

 6. IČO
  00567914       
          
 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  http://www.pnkm.cz/cs/kontakty/kontaktni-informace

 8. Dokumenty

  1. Seznam hlavních dokumentů
   Zřizovací listina: http://www.pnkm.cz/soubory/20230316084927.pdf
   Statut: http://www.pnkm.cz/soubory/20211115100008.pdf
   Rozhodnutí o změně oprávnění: http://www.pnkm.cz/soubory/20211115100225.pdf

  2. Rozpočet
   Rozpočet rok 2023: http://www.pnkm.cz/soubory/20230223091551.pdf
              
 9. Žádosti o informace
  http://www.pnkm.cz/cs/informacni-deska/poskytovani-informaci

 10. Příjem podání a podnětů
  http://www.pnkm.cz/cs/informacni-deska/pripominky-a-stiznosti

 11. Předpisy

  1. Nejdůležitější používáné předpisy
   http://www.pnkm.cz/soubory/20211115102531.pdf       
           
  2. Vydané právní předpisy
   Právní předpisy nevydáváme.

 12. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí infromací

 13. Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv

  2. Výhradní licence

 14. Výroční zprávy
  Roční zpráva 2020: http://www.pnkm.cz/soubory/20211115100335.pdf
  Roční zpráva 2021: http://www.pnkm.cz/soubory/20220701133950.pdf
  Roční zpráva 2022: http://www.pnkm.cz/soubory/20230627122759.pdf
                 
                 

 


Dokumenty a přílohy:
Zřizovací listina  [287 KB]
Poslední aktualizace: 16.03.2023
Popis: Zřizovací listina Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
Statut  [2827 KB]
Poslední aktualizace: 15.11.2021
Popis: Statut Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
Rozhodnutí o změně oprávnění  [843 KB]
Poslední aktualizace: 15.11.2021
Popis: Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotnických služeb
Přehled právních předpisů  [479 KB]
Poslední aktualizace: 15.11.2021
Popis: Přehled právních předpisů v působnosti Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
Roční zpráva 2020  [349 KB]
Poslední aktualizace: 27.06.2023
Popis:
Roční zpráva 2021  [1167 KB]
Poslední aktualizace: 27.06.2023
Popis:
Roční zpráva 2022  [637 KB]
Poslední aktualizace: 27.06.2023
Popis:
Rozpočet 2023  [189 KB]
Poslední aktualizace: 23.02.2023
Popis:
Celé znění vyhlášky MV 515/2020 Sb.  [123 KB]
Poslední aktualizace: 15.11.2021
Popis:
Organizační struktura  [1376 KB]
Poslední aktualizace: 30.06.2023
Popis:


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena