Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os12_tb

Oddělení 12B je uzavřeného typu, pro mužské pacienty do 65 let s chronickým průběhem nemoci (psychózy, organické psychosyndromy, mentální retardace). Kontraindikací přijetí jsou akutní intoxikace, akutní neklidové stavy a závažné somatické stavy vyžadující specializovanou somatickou péči. Neléčíme pacienty s primární diagnózou závislosti (alkohol, návykové látky, gambling = hráčství) a pacienty nad 65 let věku.

Na oddělení provádíme dlouhodobou léčbu chronických psychických poruch, zaměřenou i na sociální a pracovní rehabilitaci, realizujeme rovněž výkony ochranného ústavního léčení. Na oddělení je možnost provádění podpůrné psychoterapie a také psychologické diagnostiky, jakož i posouzení  pracovního potenciálu pacientů a následná pomoc v sociální oblasti u selhávajících. Sociální pracovnice oddělení je nápomocna  pacientům při řešení jejich sociálních, pracovních či finančních záležitostí. Na oddělení probíhá skupinová psychoterapie, dochází sem ergoterapeutka k provádění léčebné tělesné výchovy, nácviku hybnosti apod.

Pacienti neschopni samostatných vycházek mohou využít skupinové vycházky v doprovodu personálu. Návštěvy na oddělení jsou umožněny denně (včetně víkendů).

V rámci celoléčebenských programů mohou naši klienti docházet do dílen centrální činnostní terapie (šicí dílna, dřevodílna, košíkářská dílna, vazba a aranžování suchých květin, pletení, výtvarná činnost a keramika), zapojit se do LVS, ergoterapie. Dále se mohou i s rodinami účastnit  PREDUKY – edukačního programu pro nemocné s psychózou a jejich blízké,

Denně je na oddělení zajištěna kompletní hygienická péče, s výměnou ústavního prádla a oblečení, v případě potřeby je možnost praní vlastního oblečení. Na oddělení jsou zajištěny i doplňkové služby: pedikúra, holič (hradí si pacient). Oddělení je po celkové rekonstrukci.

Počet lůžek: 26
Telefon: 573 314 269
Primář: prim. MUDr. Pavla Vojtová, e-mail: vojtovap@pnkm.cz
Psycholog: PaedDr. Mgr. Hana Pašteková, e-mail: rupertovah@pnkm.cz
Vrchní sestra: Radmila Navrátilová, e-mail: navratilovar@pnkm.cz
Staniční sestra: Lucie Lízalová, e-mail: lizaloval@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Jana Vybíralová, e-mail: vybiralovaj@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 14:00 – 17:00
So, Ne 9:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 

Denní místnost
Jídelna
Ložnice
Koupelna
Koupelna
TV koutek


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena