Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Pracoviště klinického farmaceuta

 

Pracoviště klinického farmaceuta je nově vzniklé odborné pracoviště klinické farmacie PNKM, zabývající se klinickofarmaceutickou péčí dle metodiky ČOSKF ČLS JEP a dle Zákona o zdravotních službách. Klinický farmaceut poskytuje komplexní péči na všech lůžkových odděleních PNKM – systematicky, výběrově i konziliárně na vyžádání lékařem. Je k dispozici při řešení lékových problémů souvisejících s nedostatečností eliminačních orgánů – úpravy dávek při renální a hepatální insuficienci, při výběru léčiva u lékových interakcí, terapeutické monitorování léčiv.


Podílí se na snižování ekonomické zátěže nemocnice eliminací zbytných léčiv a při potřebě nasazení chybějících léčiv, které v medikaci dle komorbidit chybí. Celé snažení vede k optimalizaci farmakoterapie a zdokonalení péče o pacienta, snížením dopadu nežádoucích účinků léčiv a jejich kombinací.


Telefon: 573 314 254, 739 359 002
Klinický farmaceut: PharmDr. Kateřina Skopalová, Ph.D., e-mail: 
skopalovak@pnkm.cz
Návštěvní doba: Pondělí, středa, pátek dle předchozí domluvy: 12:00 – 18:00© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena