Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os02_tbOtevřené mužské oddělení pro doléčování psychotických poruch a alkoholových závislostí. Kromě biologické léčby poskytujeme také psychoterapeutické skupiny, které jsou rozdělené podle diagnózy, počtu hospitalizací a věku pacientů. Terapeutickým cílem u  pacientů s první atakou psychotického onemocnění je především edukace, zaměřená na získání náhledu onemocnění,  identifikaci varovných příznaků a zlepšení spolupráce, případně nalezení nového životního stylu. U pacientů s chronickým psychotickým onemocněním je hlavním cílem péče rehabilitace kognitivních funkcí a nácvik sociálních dovedností. V případě potřeb a zájmu pacientů poskytujeme krizovou intervenci či krátkodobou podpůrnou individuální terapii. V práci využíváme mimo jiné arteterapeutické a muzikoterapeutické  techniky, nácvik relaxačních metod, případně nácvik asertivní komunikace. Spolupracujeme s rodinnými příslušníky, kteří se mohou zúčastnit edukačního semináře PREDUKA.

Počet lůžek: 35
Telefon: 573 314 202
Primář: prim. MUDr. Erika Abrahamová, e-mail: abrahamovae@pnkm.cz
Vrchní sestra: Martina Přikrylová, e-mail: prikrylovam@pnkm.cz
Staniční sestra:
Bc. Martin Janečka, e-mail: janeckam@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Pavla Grygová, e-mail: grygovap@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 14:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena