Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os08_tb

Otevřené oddělení pro muže a ženy závislé na alkoholu nebo nealkoholových
drogách, zejména na lécích, v případě zájmu pacienta možnost léčby závislosti na tabáku.


Léčba probíhá pod vedením lékaře-psychiatra, psychologa, adiktologa, sociální pracovnice a střednězdravotnického personálu s erudicí v oblasti léčby závislostí.


Léčba má režimově- komunitní charakter. Její součástí je skupinová
psychoterapie, edukace, komplex biologické odvykací léčby a činnostní terapie. Oddělení 8B je zaměřeno na stabilizaci zdravotního stavu pacientů, na jejich vzdělávání týkající se problematiky závislosti.


Pacienti jsou zařazeni do edukačních, adiktologických a psychoterapeutických skupin, ve kterých se pracuje na bližším sebepoznání a pochopení souvislostí závislostního chování. Rodinným příslušníkům pacientů nabízíme individuální pohovory s lékařem, psychologem a adiktologem. Zde se věnujeme  problematice závislosti či řešení konkrétních rodinných, manželských a osobních problémů.


Po absolvování komplexní protialkoholní léčby je našim pacientům doporučováno doléčování v adiktologické, psychiatrické a psychologické ambulanci. Pravidelně jednou měsíčně se na oddělení konají tzv. A-kluby, kde se bývalí pacienti (absolventi) setkávají s aktuálně hospitalizovanými a mohou si zde předávat cenné informace, zkušenosti a rady. Na těchto setkáních jsou vítáni i
 zváni i blízcí našich pacientů.


Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telef. na odd. 8B tel. 573 314 218 v prac. dny 13.30-14.30hodin
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby,dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, gynekologa, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra nebo praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je NUTNO termín nástupu telefonicky potvrdit
  • před nástupem k léčbě je nutná alespoň týdenní abstinence
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení, hodinky


Po dokončení tříměsíční léčby nabízíme abstinujícím využití rekondičních pobytů.  Termín nástupu si domluvíte před propuštěním z léčby nebo po propuštění telefonicky  - 573 314 218. Dva až tři týdny předem termín nástupu NUTNO potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 14  dnů, nástup je v neděli dopoledne. Klient přichází přímo do režimu odd., vycházky, činnostní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí doléčovacího procesu. Po léčbě nabízíme docházku na podávání Antabusu.


Počet lůžek:
33
Telefon: 573 314 218
Email oddělení: zavislosti@pnkm.cz


Návštěvní doba:

Po – Pá                               15:00 – 16:30hod.
So + Ne 9:30 – 11:30hod.   13:00 – 17:00hod.

Stránky věnované léčbě závislostí: http://www.pomocvzavislosti.cz/

ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
jídelna
veranda
veranda

pomocvzavislosti_152Více informací o léčbě závislostí v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži se dozvíte na samostatných stránkách primariátu léčby závislostí:

http://www.pomocvzavislosti.cz/

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách, patologických hrách, tabáku.

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B, 15 a 17B.

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena