Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

Navigace:  INFORMACE  >  Duchovní služba 

Duchovní služba v psychiatrické nemocnici v Kroměříži


     V oblasti duchovní služby v PN není třeba se zařadit mezi věřící či nevěřící, zaměstnance nebo pacienty. Každý máme nějakou duchovní potřebu a pro každého z nás jsou důležité nějaké hodnoty. Naše názory nevychází jen z toho, co víme, ale také z toho, co z nějakého důvodu vnitřně cítíme, že je správné či nesprávné. Určitým způsobem všichni rozpoznáváme zlé a dobré, a to také souvisí s duchovními potřebami.


    Duchovní službu lze tedy mimo jiné vnímat i jako otevřenou diskusi o víře, smyslu života či životní filozofii, ale i jako rozhovor o zcela běžných tématech. Snažíme se  hledat povzbuzení v biblických příbězích a modlitbě. Cílem duchovní služby je v širším smyslu pomoci prožívat život ve všech jeho oblastech kvalitně a harmonicky.


    V důsledku nemoci vlastní či blízkého se některé pohledy na život mohou měnit. Tíha situace běžné jistoty snadno změní v nejistoty. Když přichází silná bouře, prověřuje odolnost domu. Můžeme o tom hovořit po bouři, během bouře a někdy ještě před ní.


    Duchovní péči poskytujeme všem nemocným, jejich příbuzným a také všem zaměstnancům PN, projeví-li  o tuto službu zájem. Po ukončení hospitalizace je možné tuto službu využít jako součást následné podpory.


  V naší Psychiatrické nemocnici nabízíme duchovní a náboženskou službu prostřednictvím:

  • individuálních rozhovorů s nemocnými a naslouchání jim
  • četby a vyprávění biblických a různých povzbuzujících příběhů a textů
  • v kapli jsou pravidelně slouženy mše svaté, konají se společné modlitby
  • po domluvě je v případě potřeby zajištěno doprovázení nemocného
  • na jednotlivá oddělení může k lůžku nemocného být pozván kněz, aby udělil svátosti (svátost smíření, svátost eucharistie, svátost pomazání nemocných)
  • svaté přijímání je na přání nemocného pravidelně přinášeno i k jeho k lůžku
  • pacient nebo jeho příbuzní mohou požádat o zprostředkování návštěvy duchovního z jakékoli registrované církve či náboženské společnosti
  • další pastorační aktivity vyplývají z potřeb jednotlivých pacientů
  • Mše sv. je pravidelně v sobotu v 16 h v kostele sv.  Cyrila a Metoděje v areálu PN. Svátost smíření (zpověď) je možná od 15:30h přede mší sv.
  • Pro modlitbu a meditaci je kostel otevřen ve všední dny od 15 do 16 h. Ve středu od 15:30h.

 

Nemocniční kaplan

     Posláním nemocničního kaplana je chránit hodnotu a důstojnost každého člověka, respektovat jej v jeho jedinečnosti, napomáhat mu k vnitřnímu růstu a zvládnutí životní situace, v níž se právě nachází. Nemocnému může být průvodcem a společníkem v hledání nové naděje a odpovědi po smyslu života. Vykonává klinickou pastorační péči, která je zaměřena na existenciální, duchovní a náboženské potřeby pacientů, jejich příbuzných a pracovníků ve zdravotnictví.


K dispozici jsou vám nemocniční kaplani a církevní pracovníci:

    
    • Mgr. Pavla Martínková, Katolická církev, duchovní pastorační podpora, tel. 731 604 430, Kostel sv. Cyrila a Metoděje v areálu psychiatrické nemocnice
    • Mgr. P. Augustin Zatloukal - kněz, tel. 731 604 058© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena