Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

VIZE

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži je zdravotnické zařízení se specializací na léčbu všech typů duševních onemocnění a psychických poruch. Chceme být vyhledávanou organizací s etickým přístupem, která prosazuje kvalitu ve všech oblastech své činnosti a co nejmodernější způsoby léčení v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky a doporučeními.

Podporujeme reformu poskytování psychiatrické péče tak, aby duševně nemocní mohli žít ve své rodině a komunitě, pokud jim to jejich životní situace umožňuje.

POSLÁNÍ

Našim posláním je léčit duševně nemocné pacienty komplexně a na vysoké odborné lékařské, psychologické a ošetřovatelské úrovni. Tuto péči zajišťují lékařští i nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří jsou trvale  vzděláváni a motivováni k tomu, aby naši spokojení pacienti vytvářeli pověst Psychiatrické nemocnice v Kroměříži jako přátelské, spolehlivé a bezpečné nemocnice.

Nabízíme podporu vzájemných vztahů cestou individuálního, citlivého a přátelského přístupu ke všem duševně nemocným.

MOTTO

„S respektem k lidské duši."© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena