Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os18_tb

Oddělení 18 A je určeno pro léčbu nemocných s psychotickými poruchami. Přijímáme pacienty ve věku 18-65 let s diagnózou schizofrenie, schizoafektivní porucha, bipolární afektivní porucha, periodická depresivní porucha, etc.
Jedná se o menší, otevřené, koedukované, polorežimové, psychoterapeutické oddělení (s max. kapacitou 26 osob). Psychoterapeutické programy vycházejí z individuálních potřeb našich klientů, ti mají možnost využít individuální i skupinovou psychoterapii. Skupinová psychoterapie je zaměřena zejména na edukaci pacientů nemocných s psychózou, začleněny však jsou i sebepoznávací a psychogymnastické techniky, relaxační techniky, nácvik sociálních dovedností a kognitivní rehabilitace. Pacienti mohou reflektovat své problémy a získávat zpětnou vazbu i formou deníků. V individuální psychoterapii využíváme zejména podpůrnou psychoterapii a KBT, v indikovaných případech  hypnoterapii, případně některé aspekty  psychodynamické psychoterapie.

Sociální pracovnice oddělení je nápomocna  pacientům při řešení jejich sociálních, pracovních či finančních záležitostí.

V rámci náplně oddělení probíhají denně ranní komunity a večerní společenský program, kde je prostor pro společenské hry i sportovní aktivity či společné grilování.

Na oddělení mají pacienti možnost přístupu na internet.

Zájemcům jsou umožněny vycházky po areálu a mimo něj, včetně víkendových dovolenek jednou za 2 týdny. Pacienti mají možnost docházet do činnostní terapie, do ateliéru arteterapeutky, do knihovny pacientů nebo do pacientského klubu. Návštěvy nemocných rodinnými příslušníky jsou umožněny denně v době osobního volna.

V rámci programů se naši klienti zúčastňují arteterapie, LVS, ergoterapie. Dále mohou i s rodinami navštívit PREDUKU – edukační program pro nemocné s psychózou a jejich blízké.

Na oddělení nejsou léčeni pacienti se závislostí na alkoholu a psychoaktivních látkách, pacienti s agresivitou a asociálními projevy, pacienti s těžkým organickým postižením CNS, pacienti s akutními sebevražednými tendencemi a pacienti v dekompenzovaném somatickém stavu, kteří vyžadují akutní somatickou péči.

Snahou celého týmu pracovníků oddělení 18A je napomoci klientům, aby navzdory problémům, které psychotické onemocnění mnohdy přináší, byli schopni zvládat nároky běžného života.

Počet lůžek: 26
Telefon: 573 314 256
Primář: prim. MUDr. Pavla Vojtová, e-mail: vojtovap@pnkm.cz
Vrchní sestra: Radmila Navrátilová, e-mail: navratilovar@pnkm.cz
Staniční sestra:
Jarmila Halasová, e-mail: halasovaj@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Adéla Florová, email: florovaa@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 14:00 – 17:00
So, Ne 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena