Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os17_tbUzavřené oddělení pro muže ve věku 15 - 65 let. Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči u širokého spektra psychických poruch, zejména dekompenzovaných chronických psychotických poruch, nekomplikovaných odvykací stavy při závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách, psychických poruch spojených s ohrožením sebe nebo okolí, vyžadujících řešení případně i nedobrovolnou hospitalizací. Nejsou zde léčení pacienti vyžadující specializovaný léčebný režim (toxikomanie, alkoholismus, patologické hráčství, neurotické poruchy).

Kontraindikací přijetí jsou akutní intoxikace a závažné somatické stavy, vyžadující specializovanou somatickou péči.

K užívaným metodám léčby patří farmakoterapie, psychoterapie, pracovně - rehabilitační a sportovní aktivity. Oddělení provádí dlouhodobou léčbu chronických psychických poruch, zaměřenou i na sociální a pracovní rehabilitaci, realizuje rovněž výkony ochranného ústavního léčení. Nenahrazuje však péči dlouhodobého charakteru, poskytovanou ústavy sociálního zabezpečení.

Pacientům jsou v rámci léčby umožňovány vycházky po areálu či mimo něj, stejně jako víkendové dovolenky. Návštěvy na oddělení jsou umožněny denně v době osobního volna klientů.

Počet lůžek: 26
Telefon: 573 314 471
Primář: prim. MUDr. Pavla Vojtová, e-mail: vojtovap@pnkm.cz
Vrchní sestra: Radmila Navrátilová, e-mail: navratilovar@pnkm.cz 
Staniční sestra: Bc. Radim Červenka, e-mail: cervenkar@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Jana Vybíralová, e-mail: vybiralovaj@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 14:00 – 16:00 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena