Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

KONTAKTY 

Navigace:  KONTAKTY  >  Doporučené odkazy 

Léčba závislostí

Pro léčbu a pomoc v závislosti jsme pro Vás vytvořili nové webové stránky:

www.pomocvzavislosti.cz

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách.

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B, 15 a 17B Mandala.

Toxirehabilitační primariát je akreditovaný k vzdělávání v oboru Návykové nemoci.

 

Psychoterapeutické oddělení 18B

Oficiální stránky psychoterapeutického oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži:

www.psychoterapie18b.cz

 

Kroměřížské kurzy hypnózy

www.hypnoza-kromeriz.cz

kmhyp_516

 

Sanity o.s.

Občanské sdružení příbuzných, přátel a příznivců pomoci duševně nemocným, speciálně schizofrenii.

www.sanity.cz

 

Projekt - prohlubování vzdělávání lékařů a prohlubování vzdělávání nelékařů 

Jsme dodavateli v Projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

 

Sociální rehabilitace ZAHRADA

Jsme sociální služba určená osobám se zkušeností s duševním onemocněním z okruhu psychóz a afektivních poruch. Cílem všech činností je dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, a to rozvojem specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností nezbytných pro samostatný život. Služba je poskytována pobytovou formou (16 lůžek) a terénní formou (2 uživatel v daný moment). Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě, terénní forma je poskytována v domácnostech uživatelů žijících ve městě Kroměříž, a to od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin. 

leták - pobyt
leták - terénní služba


Pro více informací kontaktujte vedoucí služby:

 

Bc. Jitka Popovská, Dis.
Na Kopečku 1480/4, Kroměříž 767 01
Tel.: 734 788 082
E-mail: jitka.popovska@kromeriz.charita.cz
Fb.: Charita Kroměříž

 

Vzdělávání zdravotníků - www.vzdelavani-zdravotniku.cz


Podkategorie

Kontaktní informaceMapa nemocniceDoporučené odkazy

© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena