Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os05_tb

Jedná se o ženské uzavřené odd. pro léčbu akutních psychiatrických onemocnění a poruch, spojených s neklidem, event. agresivitou a nepřilehavým chováním, většinou ohrožujících sebe nebo své okolí.  Na oddělení jsou i ochranné soudem nařízené psychiatrické léčby.

Provádí se zde především biologická terapie, spočívající hlavně ve farmakoterapii. Je zde i pracoviště vybavené k elektrokonvulzivní terapii pro indikované pacienty z celé nemocnice.

Na oddělení probíhá ergoterapie a aktivizace pacientek a skupinová psychoterapie. U spolupracujících pacientek je možné absolvovat i psychoterapii individuální. Na oddělení je možnost četby, sledování TV a některých výtvarných aktivit. Součástí odd. je i zahrada. Spolupracující pacientky mají pravidelné vycházky po areálu v doprovodu presonálu. S řešením sociální problematiky nemocných pomáhá sociální pracovnice.

Počet lůžek: 24
Telefon: 573 314 416
Primář: prim. MUDr. Lucie Macharáčková, e-mail: macharackoval@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Petr Schreier, e-mail: schreierp@pnkm.cz 
Vrchní sestra: Alena Bíbrová, e-mail: bibrovaa@pnkm.cz
Staniční sestra:
Mgr. Jonáš Hickl, DiS., e-mail: hicklj@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Lenka Krausová, e-mail: krausoval@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 9:00 -11:00 a 13:00 – 16:00

Vzhledem k charakteru oddělení nedoporučujeme návštěvy dětí.


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena