Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Navigace:  ODDĚLENÍ  >  Dětské oddělení 

osd_tb Dětské psychiatrické oddělení bylo v budově bývalého lazaretu otevřené v roce 1952 bylo určené především pro děti epileptické a stalo se součástí ženského primariátu. Osamostatnilo se v roce 1957.

Nynější oddělení má jednu stanici o 25 lůžkách, jedná se o koedukované oddělení. Přijímáme děti od 3 do 16  let do skončené povinné školní docházky.
Vyjímečně i mladistvé v prvním ročníku učebních oborů nebo středních škol, ale ty jen výběrově podle diagnóz. Děti předškolního věku je možné  přijmout i s matkou

Hlavní diagnostickou náplní jsou v průběhu školního roku tyto diagnózy  ADHD, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy,  tikové poruchy, stavy po sebevražedných pokusech., jiné psychické potíže (deprese, úzkostné stavy), poruchy chování, noční pomočování., týrané a zneužívané děti.

Pracoviště je zaměřené hlavně na zvládání problémů dětí. Máme vypracovány léčebné programy  pro výše uvedené diagnózy i režimové programy pro děti s poruchami chování,  pro děti s diagnózou nočního pomočování, speciální programy máme pro děti s diagnózou  poruchy příjmu potravy.

V průběhu prázdnin pořádáme  enuretická soustředění (pro děti s dg: noční pomočování) a ozdravné pobyty (pro děti s ADHD) s léčebně, sportovně a kulturně zaměřenou náplní.

Počet lůžek: 25
Telefon: 573 314 342
Primář: prim. MUDr. Irena Sedlaříková, e-mail: sedlarikovai@pnkm.cz
Lékař:  MUDr. Kristina Hanzelová, email: hanzelovak@pnkm.cz
Lékař:  MUDr. Lucie Brzobohatá, email: brzobohatal@pnkm.cz
Psycholog:
PhDr. Lenka Gazdová, e-mail: gazdoval@pnkm.cz
                   PhDr. Lenka Slámová, e-mail: slamoval@pnkm.cz
                   PaedDr. Mgr. Hana Pašteková Rupertová, e-mail: rupertovah@pnkm.cz
Vrchní a Staniční sestra: Dagmar Nováková, e-mail: novakovad@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Olga Zavadilová, e-mail: zavadilovao@pnkm.cz

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži disponuje pouze následnými lůžky, nikoliv akutními. Z uvedeného důvodu budou děti na dětské oddělení PN KM přijímány pouze po předchozím objednání nebo po telefonické domluvě s lékařem dětského oddělení a to pouze v pracovní době lékařů (7-15 hod.).
V odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích nebudou děti na dětské oddělení přijímány.
Lůžka akutní dětské psychiatrie jsou na PK Brno Bohunice.
Děkujeme za pochopení.

Návštěvní doba:
St 13:00 - 17:00
Ne 9:00 - 17:00© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena