Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

Paris Staňte se součástí našeho týmu!

PNKM přijme:

__________________

Další nabízené pracovní pozice naleznete zde
ParisSDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ O HOSPITALIZACI A ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTŮ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V KROMĚŘÍŽI

Zákon č. 372/2011 Sb.  „O zdravotních službách“  stanoví v § 51 povinnosti v oblasti zachování mlčenlivosti v souvislosti s  poskytovanými zdravotními službami tak, že „poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb“, přičemž „za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li zproštěn pacientem mlčenlivosti“.

Více informací zde.

 


 

ikona18b
  
Psychoterapeutické oddělení 18B

Oddělení 18b psychiatrické nemocnice v Kroměříži je specializovaným oddělením komunitního typu pro léčbu neurotických a dalších lehčích psychických poruch, které poskytuje moderní léčbu skupinovou psychoterapií. 

Další informace o odělení 18B...

 

pomocvzavislosti_152 Léčba závislostí

Pro léčbu a pomoc v závislosti jsme pro Vás vytvořili nové webové stránky:

http://www.pomocvzavislosti.cz/

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách a patologickém hráčství.

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B, 15 a 17B Mandala. 

Toxirehabilitační primariát je akreditovaný k vzdělávání v oboru Klinický adiktolog a oboru Návykové nemoci.

 


 

Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

 

 

 


Fotogalerie

Prohlédnout fotogalerii

Kontaktní údaje

Psychiatrická nemocnice
v Kroměříži
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž

Tel.: 573 314 111
E-mail: pnkm@pnkm.cz

IČO: 00567914
DIČ: CZ00567914


Centrum duševního zdraví Kroměříž

Nově vzniklá zdravotně sociální služba pro lidi s duševním onemocněním.

více informací...


Kroměřížské kurzy hypnózy

více informací...


Vyřizování stížností, připomínek a návrhů

Standard PN v Kroměříži popisující proces vyřizování stížností, připomínek a návrhů si můžete prohlédnout zde.


Skupinová dialektická behaviorální terapie

více informací...


Aktuality

PREDUKA 2024
21. 6. 2024 v 9:00 se koná v Klubu pacientů PN Kroměříž preventivně-vzdělávací seminář pro pacienty s psychotickým onemocněním a také pro jejich blízké – PREDUKA.více info...
Na značky! 🏴‍☠️
Pirátské vlajky, poklad a desatero zábavných disciplín. Několik stovek pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, spřátelených organizací a zaměstnanců si nenechalo ve čtvrtek ujít tradiční sportovně-soutěžní dopoledne s názvem Na značky!, tentokrát v pirátském duchu.více info...
Klinický farmaceut pomáhá účinnosti léčiv v PN Kroměříž
Vhodná volba léků a dohled nad jejich kombinacemi patří mezi klíčové složky komplexní léčby a péče o pacienta. Využití klinických farmaceutů, kteří se právě řešením lékových interakcí zabývají, proto v posledních letech výrazně roste. Pracoviště klinického farmaceuta včetně ambulance otevřela v loňském roce také Psychiatrická nemocnice v Kroměříži. „Zatím máme velmi pozitivní ohlasy,“ líčí klinická farmaceutka PharmDr. Kateřina Skopalová Ph.D., která pracoviště vede.více info...


Canisterapie na Dětském oddělení PN KM a na ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena