Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

Pro zhoršující se epidemiologickou situaci je na některých odděleních:

- zákaz návštěv (po dobu COVID izolace)

- je doporučeno vstupovat pouze s ochranou dýchacích cest

Pro podrobnosti ohledně návštěv svých blízkých si volejte na konkrétní oddělení.Psychiatrická nemocnice Kroměříž přijme klinického psychologa do CDZ (Centrum Duševního Zdraví)


Požadavky:
• atestace z klinické psychologie

Výhodou:
• atestace z psychoterapie

Nabízíme:
• práci na akreditovaném zdravotnickém zařízení s téměř komplexní šíří psychiatrických diagnóz a komplexními terapeutickými programy
• akreditace v oboru klinická psychologie, dětská klinická psychologie, psychoterapie
• práci ve zkušeném a podpůrném kolektivu
• předatestační vzdělávání v oboru psychoterapie, dětská klinická psychologie
• další vzdělávání formou odborných a kazuistických seminářů na pracovišti
• platové podmínky dle platných tabulek + osobní ohodnocení, příplatek za práci v psychiatrickém zařízení, mimořádné odměny
• podporu formou individuálních i skupinových supervizí
• možnost osobního růstu
• spolupráci na řízení a rozvoji nemocnice

Další benefity:
• šest týdnů dovolené
• příspěvek zaměstnavatele na stravování
• příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši až 2 000 Kč měsíčně
• mimořádné odměny u příležitosti pracovních a životních výročí

Životopis a motivační dopis zasílejte na sucharo@pnkm.cz .
K případným bližším informacím kontaktujte PhDr. Romanu Suchou, vedoucí klinickou psycholožku na
tel.: 573 314 440
Psychiatrická nem. Kroměříž přijme internistu

PN v Kroměříži přijme do pracovního poměru lékaře s atestací v oboru vnitřní lékařství. Vhodná je i nadstavbová atestace - diabetologie, endokrinologie, pneumologie, ev. kardiologie. 

Nabízíme dobré platové podmínky s osobním příplatkem, dobré pracovní podmínky s možností dalšího vzdělávání, zkušený pracovní kolektiv s dobrými mezilidskými vztahy.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku se jménem, příjmením, titulem, místem trvalého pobytu (vč. čísla telefonu) a doplněné životopisem s přehledem dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností na adresu: pam@pnkm.cz

Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Soňa Zlámalová, email zlamalovas@pnkm.cz
Psychiatrická nem. Kroměříž přijme adiktologa

 

Vzdělání v oboru adiktologie - ukončené bakalářské nebo magisterské studium na 1.LF UK v Praze. 

Nabízíme dobré platové podmínky s osobním příplatkem, zkušený pracovní kolektiv s dobrými mezilidskými vztahy.

Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku se jménem, příjmením, titulem, místem trvalého pobytu (vč. čísla telefonu) a doplněné životopisem s přehledem dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností na adresu: pam@pnkm.cz

Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Adéla Stoklasová, email stoklasovaa@pnkm.cz

 


 Ambulance sexuologické psychologie

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži otevřela 1. června 2022 ambulanci sexuologické psychologie. Cílem ambulance je pomoc dospělým mužům a ženám v řešení obtíží v jejich sexuálním životě. Zaměřujeme se na psychologické vyšetření a terapii sexuálních dysfunkcí (poruchy erekce a ejakulace u mužů, bolestivost při pohlavním styku a poruchy sexuálního prožívání u žen, apod.) a preventivně-terapeutickou péči u parafilií. Zabýváme se taktéž sexuálním poradenstvím a párovou a manželskou sexoterapií.

Ambulance sexuologické psychologie je umístěna v přízemí budovy 9 (Psychologie I.) v areálu psychiatrické nemocnice. Ambulanci vede PhDr. Jan Jokl. Objednání je možné na telefonu 573 314 405 nebo e-mailem joklj@pnkm.cz.

Provozní doba ambulance:

Po 12:00 – 15:00
Út 13:00 – 15:00
St 12:00 – 15:00

 

 
 

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ O HOSPITALIZACI A ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTŮ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V KROMĚŘÍŽI

Zákon č. 372/2011 Sb.  „O zdravotních službách“  stanoví v § 51 povinnosti v oblasti zachování mlčenlivosti v souvislosti s  poskytovanými zdravotními službami tak, že „poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb“, přičemž „za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li zproštěn pacientem mlčenlivosti“.

Více informací zde.

 


 

ikona18b
  
Psychoterapeutické oddělení 18B

Oddělení 18b psychiatrické nemocnice v Kroměříži je specializovaným oddělením komunitního typu pro léčbu neurotických a dalších lehčích psychických poruch, které poskytuje moderní léčbu skupinovou psychoterapií. 

Další informace o odělení 18B...

 

pomocvzavislosti_152 Léčba závislostí

Pro léčbu a pomoc v závislosti jsme pro Vás vytvořili nové webové stránky:

http://www.pomocvzavislosti.cz/

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách.

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B, 15 a 17B Mandala.

Toxirehabilitační primariát je akreditovaný k vzdělávání v oboru Návykové nemoci.

 

 

 Psychoterapeutické
oddělení 18B

Oficiální stránky psychoterapeutického oddělení Psychiatrické nemocnice
v Kroměříži:

www.psychoterapie18b.cz

 

 


 

Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

 

 

 


Fotogalerie

Prohlédnout fotogalerii

Kontaktní údaje

Psychiatrická nemocnice
v Kroměříži
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž

Tel.: 573 314 111
E-mail: pnkm@pnkm.cz

IČO: 00567914
DIČ: CZ00567914


Centrum duševního zdraví Kroměříž

Nově vzniklá zdravotně sociální služba pro lidi s duševním onemocněním.

více informací...


Dobrovolnictví
v PN Kroměříž

Realizováno ve spolupráci
s Dobrovolnickým centrem při
o.s. SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež.

více informací...

Partnerský projekt

PN Kroměříž spolupracuje při péči o pacienty s dlouhodobě probíhajícími vážnými duševními poruchami s neziskovou organizací "Sociální rehabilitace ZAHRADA".

více informací... leták

Kroměřížské kurzy hypnózy

více informací...


Vyřizování stížností, připomínek a návrhů

Standard PN v Kroměříži popisující proces vyřizování stížností, připomínek a návrhů si můžete prohlédnout zde.


Skupinová dialektická behaviorální terapie

více informací...


Aktuality

Základní kurz Hypnóza I. 2023
více info...
Pracoviště klinického farmaceuta
více info...
PREDUKA - vzdělávací seminář pro pacienty s psychotickým onemocněním a jejich blízké
3.2.2023 v 9:00 se koná v Klubu pacientů PN Kroměříž preventivně-vzdělávací seminář pro pacienty s psychotickým onemocněním a také pro jejich blízké – PREDUKA.více info...


Canisterapie na Dětském oddělení PN KM a na ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena