Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:


Od 1. 7. 2023 byl pověřen řízením Psychiatrické nemocnice v Kroměříži prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Na některých odděleních může být zákaz (omezení) návštěv z důvodu zhoršené epidemiologické situace. Pro podrobnosti ohledně návštěv svých blízkých si volejte na konkrétní oddělení.PNKM přijme

Vedoucího stravovacího provozu
______________________

Klinického psychologa / psychoterapeuta
do
CDZ Kroměříž

Náborový příspěvek 400 000 Kč.
Ambulance sexuologické psychologie

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži otevřela 1. června 2022 ambulanci sexuologické psychologie. Cílem ambulance je pomoc dospělým mužům a ženám v řešení obtíží v jejich sexuálním životě. Zaměřujeme se na psychologické vyšetření a terapii sexuálních dysfunkcí (poruchy erekce a ejakulace u mužů, bolestivost při pohlavním styku a poruchy sexuálního prožívání u žen, apod.) a preventivně-terapeutickou péči u parafilií. Zabýváme se taktéž sexuálním poradenstvím a párovou a manželskou sexoterapií.

Ambulance sexuologické psychologie je umístěna v přízemí budovy 9 (Psychologie I.) v areálu psychiatrické nemocnice. Ambulanci vede PhDr. Jan Jokl. Objednání je možné na telefonu 573 314 405 nebo e-mailem joklj@pnkm.cz.

Provozní doba ambulance:

Po 12:00 – 15:00
Út 13:00 – 15:00
St 12:00 – 15:00

 

 
SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ O HOSPITALIZACI A ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTŮ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V KROMĚŘÍŽI

Zákon č. 372/2011 Sb.  „O zdravotních službách“  stanoví v § 51 povinnosti v oblasti zachování mlčenlivosti v souvislosti s  poskytovanými zdravotními službami tak, že „poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb“, přičemž „za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li zproštěn pacientem mlčenlivosti“.

Více informací zde.

 


 

ikona18b
  
Psychoterapeutické oddělení 18B

Oddělení 18b psychiatrické nemocnice v Kroměříži je specializovaným oddělením komunitního typu pro léčbu neurotických a dalších lehčích psychických poruch, které poskytuje moderní léčbu skupinovou psychoterapií. 

Další informace o odělení 18B...

 

pomocvzavislosti_152 Léčba závislostí

Pro léčbu a pomoc v závislosti jsme pro Vás vytvořili nové webové stránky:

http://www.pomocvzavislosti.cz/

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách a patologickém hráčství.

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B, 15 a 17B Mandala.

Toxirehabilitační primariát je akreditovaný k vzdělávání v oboru Návykové nemoci.

 

 

 Psychoterapeutické
oddělení 18B

Oficiální stránky psychoterapeutického oddělení Psychiatrické nemocnice
v Kroměříži:

www.psychoterapie18b.cz

 

 


 

Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

 

 

 


Fotogalerie

Prohlédnout fotogalerii

Kontaktní údaje

Psychiatrická nemocnice
v Kroměříži
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž

Tel.: 573 314 111
E-mail: pnkm@pnkm.cz

IČO: 00567914
DIČ: CZ00567914


Centrum duševního zdraví Kroměříž

Nově vzniklá zdravotně sociální služba pro lidi s duševním onemocněním.

více informací...


Kroměřížské kurzy hypnózy

více informací...


Vyřizování stížností, připomínek a návrhů

Standard PN v Kroměříži popisující proces vyřizování stížností, připomínek a návrhů si můžete prohlédnout zde.


Skupinová dialektická behaviorální terapie

více informací...


Aktuality

Základní kurz Hypnóza I. 2024
více info...
Umění je stav duše XIII
30. listopadu 2023 v 16:30 hod. proběhne zahájení výstavy "Umění je stav duše XIII". Výstava v Muzeu Kroměřížska potrvá do 11. února 2024.více info...
Nový ředitel
Od 1. 7. 2023 byl pověřen řízením Psychiatrické nemocnice v Kroměříži prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.více info...


Canisterapie na Dětském oddělení PN KM a na ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena