Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

PN v Kroměříži

spravni_budova
  

Kroměřížská psychiatrická nemocnice (do 1.7.2013 léčebna) vždy dokázala obhájit svou nezastupitelnost v péči o duševně nemocné na Moravě. Svědčí to o její nesmírné vitalitě dané především obětavou prací zaměstnanců a vysokou odbornou úrovní poskytované zdravotní péče. Kroměřížská psychiatrická nemocnice se vždy snažila zavádět nejmodernější způsoby léčby a po celou dobu své existence si stále udržovala jedno z předních míst mezi ostatními léčebnami v celé naší republice.

Více informací o historii nemocnicePŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU LÉKAŘE !

PŘIJME DO PRAC. POMĚRU PSYCHIATRA - CDZ !         


Hledáme pomocnici na úklid (zkrácený úvazek) do Centra duševního zdraví, které se nachází na ulici Mánesova 3880, Kroměříž. Vhodné pro důchodce, ženy na mateřské, ID. Požadujeme zodpovědnost, flexibilnost a pracovitost. Pracovní doba od po-pá. Více informací na čísle 735 756 490.


SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ O HOSPITALIZACI A ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTŮ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V KROMĚŘÍŽI

Zákon č. 372/2011 Sb.  „O zdravotních službách“  stanoví v § 51 povinnosti v oblasti zachování mlčenlivosti v souvislosti s  poskytovanými zdravotními službami tak, že „poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb“, přičemž „za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li zproštěn pacientem mlčenlivosti“.

Více informací zde.


 

ikona18b
  
Psychoterapeutické oddělení 18B

Oddělení 18b psychiatrické nemocnice v Kroměříži je specializovaným oddělením komunitního typu pro léčbu neurotických a dalších lehčích psychických poruch, které poskytuje moderní léčbu skupinovou psychoterapií. 

Další informace o odělení 18B...

 

pomocvzavislosti_152 Léčba závislostí

Pro léčbu a pomoc v závislosti jsme pro Vás vytvořili nové webové stránky:

http://www.pomocvzavislosti.cz/

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách.

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B a 15.

Toxirehabilitační primariát je akreditovaný k vzdělávání v oboru Návykové nemoci.

 

 

 Psychoterapeutické
oddělení 18B

Oficiální stránky psychoterapeutického oddělení Psychiatrické nemocnice
v Kroměříži:

www.psychoterapie18b.cz

 

 


 

Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

 

 

 


Fotogalerie

Prohlédnout fotogalerii

Kontaktní údaje

Psychiatrická nemocnice
v Kroměříži
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž

Tel.: 573 314 111

IČO: 00567914
DIČ: CZ00567914


Centrum duševního zdraví Kroměříž

Nově vzniklá zdravotně sociální služba pro lidi s duševním onemocněním.

více informací...


Dobrovolnictví
v PN Kroměříž

Realizováno ve spolupráci
s Dobrovolnickým centrem při
o.s. SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež.

více informací...

Partnerský projekt

PN Kroměříž spolupracuje při péči o pacienty s dlouhodobě probíhajícími vážnými duševními poruchami s neziskovou organizací "Sociální rehabilitace ZAHRADA".

více informací... leták

Kroměřížské kurzy hypnózy

více informací...


Vyřizování stížností, připomínek a návrhů

Standard PN v Kroměříži popisující proces vyřizování stížností, připomínek a návrhů si můžete prohlédnout zde.


Aktuality

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3.7.2020.více info...
Den otevřených dveří v Centru duševního zdraví Kroměříž
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří ...více info...
Poděkování firmě G3 s.r.o. ze Zdounek
Chtěli bychom moc poděkovat firmě G3 s.r.o. ze Zdounek za bezplatné dodání ochranných štítů pro naše zdravotníky. Jmenovitě pak panu Michalovi Růžičkovi. Za vedení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži dar převzal hlavní SZP Jaromír Svoboda. Děkujeme!více info...© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena