Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Navigace:  ODDĚLENÍ  >  Centrální příjem 

Oddělení Centrálního příjmu slouží jako prvokontakt pro všechny pacienty přicházející s problémem do naší nemocnice.

Pro příchozí je na našem oddělení k dispozici  zdravotnický personál čítající lékaře, středně zdravotnický personál popř. služba peer konzultanta (člověk s vlastní zkušeností s pobyty v psychiatrické nemocnice).

Všichni pacienti s žádostí o hospitalizaci, kromě dětí, jsou na našem oddělení zaevidováni, vyšetřeni a odesláni dle stanovené diagnózy či předchozího objednání na příslušné oddělení nemocnice.

Telefon: 573 314 213
Primář: prim. MUDr. Petr Možný, e-mail: moznyp@pnkm.cz
Vrchní sestra: Jaroslav Svoboda, e-mail: svobodaj@pnkm.cz
Staniční sestra: Pavel Přikryl, e-mail: prikrylp@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Bc. Michaela Vlasáková, e-mail: vlasakovam@pnkm.cz

Návštěvní doba:
non-stop provoz © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena