Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os08_tb

Otevřené oddělení pro muže a ženy závislé na alkoholu nebo nealkoholových
drogách, zejména na lécích, v případě zájmu možnost odvykání od závislosti na tabáku.

Léčba probíhá pod vedením lékaře-psychiatra, klinického psychologa, adiktologa, sociální pracovnice a střednězdravotnického personálu s erudicí v oblasti léčby závislostí.

Léčba má režimový a komunitní charakter, její součástí je skupinová
psychoterapie, edukace, komplex biologické odvykací léčby a pracovní terapie. Oddělení 8b je převážně zaměřeno na zvládnutí odvykacích stavů a stabilizace zdravotního stavu pacientů, dále na jejich vzdělávání týkající se problematiky závislosti.

Pacienti jsou zařazeni do edukační, adiktologické a psychoterapeutické skupiny pod vedením psychologa, která je zaměřena na bližší sebepoznání a pochopení souvislostí závislostního chování. Rodinní příslušníci pacientů mohou využívat nabídky individuálních pohovorů s lékařem a psychologem oddělení, která jsou podle potřeby věnována vzdělávání o problematice závislosti či řešení konkrétních rodinných, manželských a osobních problémů.

Po absolvování komplexní protialkoholní léčby je naším pacientům doporučováno možnost docházení do psychiatrické a psychologické ambulance a také pravidelné, jednou měsíčně konané A-kluby, kde se bývalí pacienti (absolventi) setkávají s aktuálně hospitalizovanými a mohou si zde předávat cenné informace, zkušenosti a rady. Na tato setkání jsou pravidelně zváni i blízcí našich pacientů.

Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telefonicky na odd. 8b tel. 573 314 218
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby,dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, gynekologa, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra nebo praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je nutno termín nástupu telefonicky potvrdit
  • před nástupem k léčbě je nutná alespoň týdenní abstinence
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení

Po dokončení 3měsíční léčby nabízíme využití rekondičních pobytů na oddělení kde léčba proběhla. Termín nástupu určíte před propuštěním z léčby, nebo je možné se objednat na odd. 8b tel. 573 314 218. Je nutné týden předem termín nástupu potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 14  dnů, nástup je v neděli, klient přichází přímo do režimu odd., vycházky, činnostní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí dolečovacího procesu.

Počet lůžek: 34
Telefon: 573 314 218
Email oddělení: zavislosti@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 15:00 – 16:30
So, Ne 9:30 – 11:30 a 14:00 – 17:00

Stránky věnované léčbě závislostí: http://www.pomocvzavislosti.cz/

ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
jídelna
veranda
veranda

pomocvzavislosti_152Více informací o léčbě závislostí v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži se dozvíte na samostatných stránkách primariátu léčby závislostí:

http://www.pomocvzavislosti.cz/

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách, patologických hrách, tabáku.

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B, 15 a 17B.

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena