Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os08_tb

Otevřené oddělení pro muže a ženy závislé na alkoholu nebo nealkoholových
drogách, zejména na lécích, dále poskytuje detoxifikační pobyt pro drogově závislé a kombinované závislosti před nástupem do léčebných komunit.

Léčba probíhá pod vedením lékaře-psychiatra, klinického psychologa,sociální pracovnice a střednězdravotnického personálu s erudicí v oblasti léčby závislostí.

Léčba má režimový a komunitní charakter, její součástí je skupinová
psychoterapie, edukace, komplex biologické odvykací léčby a pracovní terapie. Oddělení 8b je převážně zaměřeno na zvládnutí odvykacích stavů a stabilizace zdravotního stavu pacientů, dále na jejich vzdělávání týkající se problematiky závislosti.

Motivovanější pacienti jsou zařazeni do menší psychoterapeutické skupiny pod vedením psychologa, která je zaměřena na bližší sebepoznání a pochopení souvislostí závislostního chování. Součástí léčby je i možnost
překladu na odd. 15, kde probíhá intenzivnější psychoterapie. Rodinní příslušníci pacientů mohou využívat nabídky pravidelných setkání s lékařem a psychologem oddělení, která jsou podle potřeby věnována vzdělávání o problematice závislosti či řešení konkrétních rodinných, manželských a osobních problémů.

Po absolvování komplexní protialkoholní je naším pacientům nabízena možnost docházet do psychiatrické a psychologické ambulance a také pravidelné, jednou měsíčně konané A-kluby, kde se bývalí pacienti (absolventi) setkávají s aktuálně hospitalizovanými a mohou si zde předávat cenné informace, zkušenosti a rady. Na toto setkání jsou pravidelně zváni i blízcí našich pacientů.

Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telefonicky na odd. 8b tel. 573 314 218, odd. 15 tel. 573 314 378, odd. 8a tel. 573 314 215
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby,dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, gynekologa, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra, praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je nutno termín nástupu telefonicky potvrdit
  • před nástupem k léčbě je nutná alespoň týdenní abstinence
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení

Po dokončení 3měsíční léčby nabízíme využití rekondičních pobytů na oddělení kde léčba proběhla. Termín nástupu určíte před propuštěním z léčby, nebo je možné objednat na odd. 8a tel. 573 314 215, na odd. 8b tel. 573 314 218, nebo na odd. 15 tel. 573 314 378, je nutné týden předem termín nástupu potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 10 dnů, nástup je v neděli, klient přichází přímo do režimu odd., vycházky, pracovní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí dolečovacího procesu.

Počet lůžek: 36
Telefon: 573 314 218
Primář: prim. MUDr. Adéla Stoklasová, e-mail: stoklasovaa@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Ľubica Žákovičová, e-mail: zakovicoval@pnkm.cz
Psycholog: Mgr. Veronika Hasoňová, e-mail: hasonovav@pnkm.cz
Adiktolog: Bc. Petra Ondráčková, e-mail: ondrackovap@pnkm.cz
Vrchní sestra: Dana Bartáková, e-mail: bartakovad@pnkm.cz
Staniční sestra:
Bc. Monika Škrabalová, email: skrabalovam@pnkm.cz
Sociální pracovnice:
Mgr. Iva Veselská, e-mail: veselskai@pnkm.cz
Email oddělení: zavislosti@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 15:00 – 16:30
So, Ne 9:30 – 11:30 a 14:00 – 17:00

Stránky věnované léčbě závislostí: http://www.pomocvzavislosti.cz/

ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
jídelna
veranda
veranda

pomocvzavislosti_152Více informací o léčbě závislostí v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži se dozvíte na samostatných stránkách primariátu léčby závislostí:

www.pomocvzavislosti.cz

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách.

Léčba probíhá na odděleních 8B, 15 a 17B.

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena