Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os08_tb

Mužské uzavřené protialkoholní oddělení. Nabízí léčbu závislosti na alkoholu u pacientů s přidruženými závažnějšími interními či jinými onemocněními, léčbu kombinovaných závislostí, krátkodobou detoxifikaci pro pacienty se závislostí na nealkoholových drogách (marihuana, pervitin, opioidy...) Zajišťuje pacienty v  debaklových situacích. Umožňuje realizaci ochranných léčeb protialkoholních a nebo protitoxikomanických.

Na odd. pracuje lékař - psychiatr, lékař - internista,psycholog, sociální
pracovnice , zdravotnický a ošetřovatelský personál. Komplexní protialkoholní léčba trvá 3 měsíce, probíhá v několika fázích, v komunitním duchu. Její součástí je fungování v rámci režimu, aktivní spolupráce na léčbě. Velký důraz se klade na dodržování pravidel, na spolehlivost. Z léčebných postupů se uplatňuje biologická léčba, pracovní terapie, osvěta a skupinová psychoterapie. V rámci osvěty mají pacienti možnost získat informace o zdravotních a psychosociálních důsledcích svého rizikového chování.

Skupinová psychoterapie s psychologem má zážitkový charakter, směřuje k uvolňování emocí, k otevírání osobních problémů a starostí. Postupně mají pacienti příležitost chodit na vycházky, jezdit na dovolenky, realizovat své osobní záležitosti. Pokud je pacient motivován k léčbě a umožňuje to jeho zdrav. stav, je možnost doléčení na oddělení 8b  nebo na oddělení 15.

Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telefonicky na odd. 8b tel. 573 314 218, odd. 15 tel. 573 314 378, odd. 8a tel. 573 314 215
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby,dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, gynekologa, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra, praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je nutno termín nástupu telefonicky potvrdit
  • před nástupem k léčbě je nutná alespoň týdenní abstinence
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení

Po dokončení 3měsíční léčby nabízíme využití rekondičních pobytů na oddělení kde léčba proběhla. Termín nástupu určíte před propuštěním z léčby, nebo je možné objednat na odd. 8a tel. 573 314 215, na odd. 8b tel. 573 314 218, nebo na odd. 15 tel. 573 314 378, je nutné týden předem termín nástupu potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 10 dnů, nástup je v neděli, klient přichází přímo do režimu odd., vycházky, pracovní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí dolečovacího procesu.

Počet lůžek: 27
Telefon: 573 314 215
Primář: prim. MUDr. Adéla Stoklasová, e-mail: stoklasovaa@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Marta Šebíková, e-mail: sebikovam@pnkm.cz
Psycholog: Mgr. Jana Janečková, e-mail: janeckovaj@pnkm.cz
Vrchní sestra: Dana Bartáková, e-mail: bartakovad@pnkm.cz
Staniční sestra:
Jiří Dočkal, e-mail: dockalj@pnkm.cz 
Sociální pracovnice: Mgr. Iva Veselská, e-mail: veselskai@pnkm.cz
Email oddělení:
zavislosti@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 15:00 – 17:00
So, Ne 13:00 – 17:00 

Stránky věnované léčbě závislostí: http://www.pomocvzavislosti.cz

 


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena