Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os08_tb

Mužské uzavřené protialkoholní oddělení. Nabízí léčbu závislosti na alkoholu u pacientů s přidruženými závažnějšími interními či jinými onemocněními, léčbu kombinovaných závislostí, krátkodobou detoxifikaci pro pacienty se závislostí na nealkoholových drogách (marihuana, pervitin, opioidy, možno řešit i závislost na tabáku...) Zajišťuje pacienty v  debaklových situacích. Umožňuje realizaci ochranných léčeb protialkoholních a nebo protitoxikomanických.

Na odd. pracuje lékař - psychiatr, psycholog, adiktolog, sociální pracovnice, zdravotnický a ošetřovatelský personál. Léčba na tomto oddělení je určena pro pacienty v horším somatickém stavu a po stabilizaci stavu jsou zpravidla přeloženi na otevřené oddělení AT primariátu. Z léčebných postupů se uplatňuje biologická léčba, pracovní terapie, osvěta a skupinová psychoterapie. V rámci osvěty mají pacienti možnost získat informace o zdravotních a psychosociálních důsledcích svého rizikového chování. Možné jsou i pohovory příbuzných s členy terapeutického týmu.

Skupinová psychoterapie s psychologem má zážitkový charakter, směřuje k uvolňování emocí, k otevírání osobních problémů a starostí. Postupně mají pacienti příležitost chodit na vycházky, jezdit na dovolenky, realizovat řešení osobních záležitostí. Pokud je pacient motivován k léčbě a umožňuje to jeho zdrav. stav, je možnost doléčení na oddělení 8b  nebo na oddělení 15. Pacientům, pro které je režimová léčba náročná, je nabízen pobyt na nerežimových odděleních naší nemocnice.

Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telefonicky tel. 573 314 215
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby,dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra nebo praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je nutno termín nástupu telefonicky potvrdit
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení

Po dokončení léčby nabízíme využití rekondičních pobytů na oddělení kde léčba proběhla. Termín nástupu určíte před propuštěním z léčby. Nebo je možné se objednat na odd. 8a tel. 573 314 215, nutno týden předem termín nástupu potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 14 dnů, nástup je v neděli, klient přichází přímo do režimu odd., vycházky, činnostní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí dolečovacího procesu.

Počet lůžek: 27
Telefon: 573 314 215
Email oddělení: zavislosti@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 15:00 – 17:00
So, Ne 13:00 – 17:00 

Stránky věnované léčbě závislostí: http://www.pomocvzavislosti.cz

 


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena