Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os05_tb

Oddělení 5B je polouzavřené s možností vycházek. Zaměřuje se především na léčbu depresí a klidnějších, lépe spolupracujících nemocných s akutním psychotickým onemocněním, případně léčbu pacientek, u kterých je riziko sebevražedného jednání.

Důraz je kladen na farmakoterapii, využívá se i skupinová a individuální psychoterapie. Pacientky mají možnost docházet do dílen centrální činnostní terapie nebo v případě zájmu do arteterapeutického atelieru.

Součástí léčby je ranní komunita, kde si pacienti organizují drobné práce na oddělení a jiné aktivity a spolu s personálem řeší aktuální problémy. Na oddělení je možnost četby, ručních prací, sledování TV a cvičení.

S řešením sociálních problémů pomáhá pacientkám sociální pracovnice.

Počet lůžek: 36
Telefon: 573 314 362
Primář: prim. MUDr. Lucie Macharáčková, e-mail: macharackoval@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Eva Hřibňáková, e-mail: hribnakovaev@pnkm.cz 
Vrchní sestra: Alena Bíbrová, e-mail: bibrovaa@pnkm.cz
Staniční sestra:
Renata Odložilová, e-mail: odlozilovar@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Lenka Krausová, e-mail: krausoval@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně od 14:00 do 17:00.
Ve středu a v neděli navíc od 9:00 do 11:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena