Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os05_tb

Jedná se o ženské uzavřené odd. pro léčbu akutních psychiatrických onemocnění a poruch, spojených s neklidem, event. agresivitou a nepřilehavým chováním, větš. ohrožujících sebe nebo své okolí. Oddělení je určeno i pro léčbu odvykacích stavů při různých závislostech a také pro medikamentozní řešení výrazných  poruch chování u mentálních retardací a poruch osobností.  Na oddělení jsou i ochranné soudem nařízené psychiatrické léčby.

Provádí se zde především biologická terapie, spočívající hlavně ve
farmakoterapii. Je zde i pracoviště vybavené k elektrokonvulzivní terapii
pro indikované pacienty z celé nemocnice.

Psychoterapie na odd. je pouze individuální,  po zlepšení spolupráce pacientů. Také ergoterapie je možná až po zlepšení psychického stavu, stejně možnost četby, sledování TV. Součástí odd. je i zahrada. S řešením sociální problematiky nemocných pomáhá sociální pracovnice.

Počet lůžek: 31
Telefon: 573 314 416
Primář: prim. MUDr. Alena Petrikovitsová, e-mail: petrikovitsovaa@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Zuzana Stiborová, e-mail: stiborovaz@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Lucie Macharáčková, e-mail: macharackoval@pnkm.cz
Psycholog:
PhDr. Pavla Přijalová, e-mail: prijalovap@pnkm.cz
                  PhDr. Martin Jániš, email: janism@pnkm.cz
Vrchní sestra: Eva Vrzalová, e-mail: vrzalovae@pnkm.cz
Staniční sestra:
Petra Šišková, e-mail: siskovap@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Bc. Eliška Gabrielová, e-mail: gabrielovae@pnkm.cz

Návštěvní doba:
St, Pá, So, Ne 9:00  – 11:00
Denně 13:00 – 16:00

Dětem do 10 let není vstup na oddělení povolen.


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena