Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os20_2_tbOtevřené psychoterapeutické oddělení komunitního typu pro muže a ženy ve věku od 17 do 65 let, zaměřené na psychoterapeutickou a farmakologickou léčbu úzkostných, depresivních, reaktivních psychických poruch, poruch příjmu potravy (při BMI větším než 15) a dekompenzací poruch osobnosti.
Na oddělení nejsou léčeni pacienti se závislostí (alkohol, drogy, patologické hráčství), pacienti s agresivitou či jinými asociálními projevy, pacienti s těžkým organickým poškozením mozku, pacienti s akutními sebevražednými tendencemi, pacienti s poruchou příjmu potravy, jejichž BMI je nižší než 15, pacienti se schizofrenií, pacienti v dekompenzovaném somatickém stavu, kteří vyžadují somatickou péči.

Léčba probíhá v terapeutické komunitě s režimovým nastavením (pacienti si sami organizují úklid oddělení a jiné drobné činnosti). S léčbou napomáhá terapeutickým tým, který je zastoupený psychiatrem, psychologem, sociální pracovnicí a středním zdravotnickým personálem.

Délka pobytu je individuální, v průměru trvá 6-8 týdnů, nejdéle však 3 měsíce.
Je určena pro pacienty motivované k práci na sobě. Důraz je kladen na převzetí zodpovědnosti pacienta za svoje potíže.

Pacienti jsou vedeni k tomu:
- aby se svými problémy zabývali a zkoumali svůj podíl na jejich vzniku
- aby si utvářeli nové, realističtější postoje a přístupy k řešení svých problémů
- aby nacvičovali nové formy zpracovávání svých problémů.

Dobrý zdravotní stav umožňující zapojení se do režimových aktivit. Chronické somatické potíže jsou během hospitalizace řešeny pouze okrajově, proto doporučujeme před nástupem na léčbu navštívit odborného lékaře.

K užívaným terapeutickým metodám patří:
1. individuální psychoterapie – s využitím přístupů KBT (práce s myšlenkami a chováním) a Gestalt terapie (sebeuvědomování)
2. skupinová psychoterapie – forma psychoterapie, která využívá práci se skupinovou dynamikou. Pacienti otevřeně vyjadřují svoje pocity a hovoří o významných událostech svého života.
Otevřeně vyjadřují své pocity k tomu, co slyší od druhých, snaží se do nich vcítit a porozumět jim. Vyjadřují a srovnávají vlastní pocity s pocity a zkušenostmi druhých lidí. Za pomoci druhých se učí na sebe podívat kriticky.
3. nácvik sociální dovedností (asertivita) – vyjádření a přijetí kritiky, vyjádření pocitů, empatie, schopnost odmítnout vyhovět, trvat na svém požadavku, empaticky naslouchat
4. edukační přednášky
5. autogenní trénink – relaxační technika zaměřena na práci se svalovým a psychickým napětím sugestivním ovlivňováním vlastních pocitů a tělesných funkcí
6. všímavost – bdělá pozornost k přítomnému okamžiku
7. psaní pocitového deníku
8. činnostní terapie – šicí dílna, dřevodílna, košíkářská dílna, vazba a aranžování suchých květin, pletení, výtvarná činnost, keramika
9. arteterapie – intenzivní terapie, která využívá výtvarný projev jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů - individuální
10. rehabilitační cvičení (pilates) - individuální

Program všedního dne
6.00 - budíček
6.45 – rozcvička (dle počasí uvnitř či venku)
7.00 - ranní úklid, snídaně
8.15 – ranní schůzka pacientů s personálem – komunita
8.30 – terapeutický program (vizita, pohovor s lékařem, skupinová či individuální psychoterapie,       nácvik komunikačních dovedností, činnostní terapie, přednášky, nácvik všímavosti)
11.30 – oběd, polední klid
13.00 – nácvik autogenního tréninku
13.30 – individuální psychoterapie/volno
14.30 – vycházky
17.30 – večeře, večerní úklid, psaní deníků
19.30 – nácvik autogenního tréninku
20.00 – volno (středa – večírek)
22.00 – večerka

O víkendech a svátcích
je budíček v 7:15 hod.
V sobotu dopoledne probíhá celkový úklid oddělení.
Terapeutický program (vizita, pohovor s lékařem, skupinová či individuální psychoterapie, nácvik komunikačních dovedností, činnostní terapie, přednášky, nácvik všímavosti) neprobíhá.

Vycházky po areálu jsou pacientům umožněny ihned po nástupu. Po 3 dnech vycházky mimo areál (po – čt v době od 14.30h do 17.30h, pá – ne od 13h do 17.30h). Po 14 dnech je možná víkendová dovolenka (následně pak každý druhý víkend). Návštěvy pacientů rodinnými příslušníky jsou umožněny denně v době vycházek. V nutných případech je možno po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem lze dobu vycházky upravit dle potřeb pacienta.

Pacienti mají možnost docházet do knihovny pacientů nebo do pacientského klubu (kurz angličtiny).

Telefonování je možné v době osobního volna maximálně do 22h.
V průběhu terapeutických aktivit je používání mobilních telefonů zakázáno.

Na oddělení jsou 3-4 lůžkové pokoje, které jsou umístěny v patře. Přes den se nezamykají. Dále klubovna a společenská místnost, které se využívají k psychoterapeutickým skupinám, nácviku relaxace, tělesnému cvičení či sledování televize.

Podmínky přijetí:
Telefonické objednání pacientem každé pondělí od 10.30 hod na telefonním čísle 573 314 233. Nástup pak proběhne v úterý, středu či čtvrtek v týdnu, ve kterém objednání proběhlo.
Ve smluvený den se pacient dostaví na Centrální příjem Psychiatrické nemocnice Kroměříž do 9h s doporučením do ambulantního psychiatra, popř. praktického lékaře.

Co s sebou:
Oblečení dle ročního období, sportovní obuv, domácí obuv, pyžamo, toaletní potřeby, ručník, toaletní papír.

Návštěvní doba, vycházky:
Po - Čt 14.30 – 17.30 hod.
Pá – Ne: 13.00 – 17.30 hod.


Počet lůžek: 25
Telefon: 573 314 233
Primář: prim. MUDr. Petr Možný, e-mail: moznyp@pnkm.cz
Vrchní sestra: Jaroslav Svoboda, e-mail: mailto:svobodaj@plkm.cz
Staniční sestra:
Jaroslava Ambrožová, e-mail: ambrozovaj@pnkm.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Michaela Vlasáková, e-mail: vlasakovam@pnkm.cz

 

 

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena