Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os03_vzadu_tbOddělení 19B je uzavřené gerontopsychiatrické oddělení určené pro ženy starší 65 let, jejichž léčba je dlouhodobá. Jedná se především těžké formy nejrůznějších demencí a psychotických onemocnění chronického rázu.

Přesto, že se jedná o uzavřené oddělení, jsou možné vycházky nemocných po areálu nemocnice a to jak samostatně, tak i v doprovodu příbuzných,popřípadě návštěvy ústavního kostela. Protože odd. 19B je umístěno v prvním patře, je k disposici schodišťový výtah.

Charakteru nemocných je přizpůsobeno i složení personálu. Kromě psychiatrů jsou k disposici i konsiliární lékaři, především internista, neurolog a chirurg. Je zajištěn dostatek zdravotních sester, nižšíhoi zdravotního personálu a ošetřovatelek. Na obě oddělení dochází i rehabilitační pracovnice. Nemocné podle svého momentálního stavu jsou zařazovány do rehabilitačních programu a pracovní terapie.

Součástí týmu je i psycholog a ergoterapeut, kteří zajišťují kognitivní nácvik, vybarané kognitivní behaviorální postupy, arteterapii a muzikoterapii.

Počet lůžek: 30
Telefon: 573 314 397
Primář: prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D. , e-mail: luznyj@pnkm.cz
Vrchní sestra: Oldřiška Výrostková, e-mail: vyrostkovao@pnkm.cz
Staniční sestra: Alena Indráková, e-mail: mailto:indrakovai@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Blanka Skopalová, e-mail: skopalovab@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 13:30 – 17:00
So, Ne 9:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena