Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os03_vzadu_tb Oddělení 19A a 19B jsou uzavřená gerontopsychiatrická oddělení určená pro ženy starší 65 let, jejichž léčba je dlouhodobá. Jedná se především těžké formy nejrůznějších demencí a psychotických onemocnění chronického rázu.

Přesto, že se jedná o uzavřená oddělení, jsou možné vycházky nemocných po areálu léčebny a to jak samostatně, tak i v doprovodu příbuzných,popřípadě návštěvy ústavního kostela.

Charakteru nemocných je přizpůsobeno i složení personálu. Kromě psychiatrů jsou k disposici i konsiliární lékaři, především internista, neurolog a chirurg. Je zajištěn dostatek zdravotních sester, nižšíhoi zdravotního personálu a ošetřovatelek. Na obě oddělení dochází i rehabilitační pracovnice. Nemocné podle svého momentálního stavu jsou zařazovány do rehabilitačních programu a pracovní terapie.

Součástí týmu je i psycholog a ergoterapeut, kteří zajišťují kognitivní nácvik, vybarané kognitivní behaviorální postupy, arteterapii a muzikoterapii.

Počet lůžek: 25
Telefon: 573 314 396
Primář: prim. MUDr. Jana Zmeková, e-mail: zmekovaj@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Hana Kůrková, e-mail: kurkovah@pnkm.cz
Psycholog: Mgr. Lucie Dokládalová, e-mail: dokladaloval@pnkm.cz
Vrchní sestra: Vladimír Malý, e-mail: malyv@pnkm.cz
Staniční sestra:
Ivetta Resutíková, e-mail: resutikovai@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Edita Vavrysová, Dis., e-mail: vavrysovae@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 14:00 – 17:00© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena