Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os03_vzadu_tbOddělení 19A jsou uzavřená příjmová gerontopsychiatrická oddělení určená pro ženy starší 65 let. Léčí se zde všechny duševní onemocnění, která se vyskytují ve stáří, tedy nejrůznější druhy demencí, depresí a psychotických stavů provázených neklidem, zmateností a odmítáním potravy. Obě oddělení jsou určena i pro psychické poruchy vzniklé na podkladě nejrůznějších tělesných onemocnění. Přesto, že se jedná o uzavřená oddělení, jsou podle aktuálního stavu nemocných možné vycházky po areálu nemocnice a to jak v doprovodu rodiny, tak i samostatně, popřípadě návštěvy ústavního kostela. Oddělení 13B se nachází v prvním patře, proto je vybaveno schodišťovým výtahem.

Charakteru nemocných je přizpůsobeno složení personálu. Kromě psychiatrů jsou k disposici i konsiliární lékaři, především internista, neurolog a chirurg. Je zajištěn dostatek zdravotních sester, nižšího zdravotního personálu a ošetřovatelek.Na oddělení pravidelně dochází i rehabilitační pracovnice. Nemocné podle svého momentálního stavu jsou zařazovány do rehabilitačních programů a pracovní terapie.

Součástí týmu je i psycholog a ergoterapeut, kteří zajišťují kognitivní nácvik, vybrané kognitivní beheiviorální postupy, arteterapii, muzikoterapii a jako novinku i canisterapii.

 

Počet lůžek: 30
Telefon: 573 314 396
Primář: prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD., e-mail: luznyj@pnkm.cz 
Vrchní sestra: Oldřiška Výrostková, e-mail: vyrostkovao@pnkm.cz
Staniční sestra: Milana Blažková, e-mail: blazkovam@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Blanka Skopalová, e-mail: skopalovab@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 14:00 – 17:00© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena