Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os10_tb

ODDĚLENÍ 17B MANDALA 

Otevřené koedukované (muži i ženy) oddělení s principy terapeutické komunity určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem. Léčba probíhá pod vedením lékaře - psychiatra, psychologa, adiktologa, stř. zdrav. personálu a sociální pracovnice. Léčba je střednědobého charakteru (čtyři a šest měsíců), strukturovaná do čtyř různě dlouhých fází. Před nástupem je nutná detoxifikace na jiném oddělení AT primariátu PNKM, případně v jiném zdravotnickém zařízení. Návaznost na léčbu závislosti zajištěna v podobě AT ambulance v PNKM a doléčovacích programů v Kroměříži a Jeseníku (Darmoděj o.s.), nebo dle uvážení pacienta.

Podmínky k přijetí:

 • registrace na ÚP
 • platné osobní doklady (OP, průkaz ZP)
 • doporučení z KC nebo od psychiatra
 • detoxifikace
 • motivace ke změně
 • vyplněný dotazník k žádosti o léčbu v TK (níže ke stažení) a jeho zaslání poštou, nebo na email 17bmandala@pnkm.cz

Co si vzít s sebou:

 • dostatek oblečení dle ročního období
 • domácí a sportovní obuv + oděv
 • věci osobní potřeby (zubní kartáček a pasta, hřeben, mýdlo, antiperspirant, ručník, toaletní papír, pyžamo, holení)
 • drobnou finanční hotovost
 • sešit A5 a psací potřeby

Co si s sebou nebrat:

 • cenné věci (drahé šperky, notebook, tablet, auto)
 • návykové látky a předměty s jejich propagací (mimo tabáku)
 • domácí mazlíčky

Detoxifikace ženy: 573 314 218 oddělení 8B
Detoxifikace muži: 573 314 215 oddělení 8A
Počet lůžek: 24
Telefon odd. 17B Mandala: 573 314 239
Primář: prim. MUDr. Adéla Stoklasová, e-mail: stoklasovaa@pnkm.cz , telefon: 573 314 381
Lékař: MUDr. Frederik Šiška, e-mail: siskaf@pnkm.cz , telefon: 573 314 228
Psycholog: Mgr. Pavlína Krejčí, e-mail: krejcip@pnkm.cz , telefon: 573 314 266
Adiktolog:
Mgr. Bc. Kateřina Riegrová, e-mail: riegrovak@pnkm.cz
Vrchní sestra: Dana Bartáková, e-mail: bartakovad@pnkm.cz
Staniční sestra:
Bc. Silvie Petrúsková, e-mail: petruskovas@pnkm.cz , telefon: 573 314 228
Sociální pracovnice: Mgr. Iva Veselská, e-mail: veselskai@pnkm.cz
Email oddělení: 17bmandala@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Každou neděli od 13:00 do 17:00 hod.

pomocvzavislosti_152Více informací o léčbě závislostí v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži se dozvíte na samostatných stránkách primariátu léčby závislostí:

www.pomocvzavislosti.cz

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách.

Léčba probíhá na odděleních 8B, 15 a 17B.

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena