Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os16_tb

Oddělení 16 je otevřené, mužské, rehabilitační oddělení pro léčbu pacientů s chronickými psychotickými poruchami (paranoidní schizofrenie, reziduální schizofrenie, schizoafektivní poruchy), dále lehké dekompenzované mentální retardace a organické poruchy. V současné době tu probíhá tu i nerežimová léčba pacientů závislých na alkoholu.

Je zaměřené na diagnostiku, léčbu, kognitivní rehabilitaci, nácvik sociálních dovedností a posílení pracovních dovedností. V rámci celoléčebenských programů mohou naši klienti docházet do dílen centrální činnostní terapie (šicí dílna, dřevodílna, košíkářská dílna, vazba a aranžování suchých květin, pletení, výtvarná činnost a keramika), zapojit se do LVS, ergoterapie. Dále se mohou i s rodinami účastnit  PREDUKY – edukačního programu pro nemocné s psychózou a jejich blízké.

Na oddělení probíhají ranní komunity, skupinové edukační programy pro pacienty závislé na alkoholu, podpůrná skupinová i individiuální psychoterapie. Pacienti mají možnost docházet do ateliéru arteterapeutky, do knihovny pacientů nebo do pacientského klubu. Návštěvy nemocných rodinnými příslušníky jsou umožněny denně v době osobního volna.

Sociální pracovnice oddělení je nápomocna  pacientům při řešení jejich sociálních, pracovních či finančních záležitostí.

Na oddělení jsou zajištěny i doplňkové služby: pedikúra, kadeřník. (hradí si pacient). Oddělení vlastní několik roztomilých koček, které zpestřují a zkvalitňují pacientům život. Pro pacienty tohoto oddělení jsou pořádány různé společenské akce a výlety za kulturou, které jsou velmi oblíbené. Věk indikovaných pacientů: 18 – 65 let

Počet lůžek: 41
Telefon: 573 314 262
Primář: prim. MUDr. Pavla Vojtová, e-mail: vojtovap@pnkm.cz
Vrchní a Staniční sestra: Radmila Navrátilová, e-mail: navratilovar@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Adéla Florová, email: florovaa@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 14:00 – 17:00
So, Ne 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena