Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os13_tb Oddělení 13A a 13B jsou uzavřená příjmová gerontopsychiatrická oddělení určená pro ženy starší 65 let. Léčí se zde všechny duševní onemocnění, která se vyskytují ve stáří, tedy nejrůznější druhy demencí, depresí a psychotických stavů provázených neklidem, zmateností a odmítáním potravy. Obě oddělení jsou určena i pro psychické poruchy vzniklé na podkladě nejrůznějších tělesných onemocnění. Přesto, že se jedná o uzavřená oddělení, jsou podle aktuálního stavu nemocných možné vycházky po areálu nemocnice a to jak v doprovodu rodiny, tak i samostatně, popřípadě návštěvy ústavního kostela.

Charakteru nemocných je přizpůsobeno složení personálu. Kromě psychiatrů jsou k disposici i konsiliární lékaři, především internista, neurolog a chirurg. Je zajištěn dostatek zdravotních sester, nižšího zdravotního personálu a ošetřovatelek.Na oddělení pravidelně dochází i rehabilitační pracovnice. Nemocné podle svého momentálního stavu jsou zařazovány do rehabilitačních programů a pracovní terapie.

Součástí týmu je i psycholog a ergoterapeut, kteří zajišťují kognitivní nácvik, vybrané kongnitivní beheiviorální postupy, arteterapii, muzikoterapii a jako novinku i canisterapii.

Počet lůžek: 30
Telefon: 573 314 371
Primář: prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D. , e-mail: luznyj@pnkm.cz 
Vrchní sestra: Ilona Pospíšilová, e-mail: pospisilovai@pnkm.cz
Staniční sestra: Ilona Pospíšilová, e-mail: pospisilovai@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Eliška Gabrielová, e-mail: gabrielovae@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 13:30 – 17:00
So, Ne 9:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena