Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os12_tbUzavřené mužské / pacienti do 65 let, klidní nebo středně dekomp., chroničtí (psychotici, organické psychosyndromy).

Komplexní psychiatrická léčba  pacientů  věk 18 - 65 let s dg. schizofrenie, afektivní poruchy , mentální retardace a organické psychosyndromy a situační selhávání  pacientů s  úzkostnou poruchou nebo poruchou osobnosti.

Psychoterapeutická orientace: dynamická psychoterapie - integrativní přístup , gestalt terapie, krátkodobá psychoanalyticky orientovaná terapie, terapie dle V.Satirové, EMDR  (pozor, primárně nemáme v popisu práce kognitivně behaviorální přístupy).

Je možnost  posouzení  pracovního potenciálu u výše uvedených diagnostických skupin pacientů.

Neléčíme pac. s primární diagnózou závislosti ( alkohol, návykové látky, gambling = hráčství)  a pac. nad 65 let věku.

Počet lůžek: 35
Telefon: 573 314 271
Primář: prim. MUDr. Petr Hřibňák, e-mail: hribnakp@pnkm.cz
Lékařka: MUDr. Adéla Chmelařová, e-mail: chmelarovaa@pnkm.cz
Psycholog: Mgr. Eliška Hajžmanová, e-mail: kadlecovae@pnkm.cz
Vrchní sestra: Věra Svobodová, e-mail: svobodovav@pnkm.cz
Staniční sestra:
Pavel Badanko, e-mail: badankop@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Petra Dohnalová, e-mail: dohnalovap@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 9:00 – 18:00 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena