Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os12_tbUzavřené mužské / pacienti do 65 let, klidní nebo středně dekomp., chroničtí (psychotici, organické psychosyndromy).

Komplexní psychiatrická léčba  pacientů  věk 18 - 65 let s dg. schizofrenie, afektivní poruchy , mentální retardace a organické psychosyndromy a situační selhávání  pacientů s  úzkostnou poruchou nebo poruchou osobnosti.

Psychoterapeutická orientace: dynamická psychoterapie - integrativní přístup , gestalt terapie, krátkodobá psychoanalyticky orientovaná terapie, terapie dle V.Satirové, EMDR  (pozor, primárně nemáme v popisu práce kognitivně behaviorální přístupy).

Je možnost  posouzení  pracovního potenciálu u výše uvedených diagnostických skupin pacientů.

Neléčíme pac. s primární diagnózou závislosti ( alkohol, návykové látky, gambling = hráčství)  a pac. nad 65 let věku.

Počet lůžek: 25
Telefon: 573 314 271
Primář: prim. MUDr. Petr Nedoma, e-mail: nedomap@pnkm.cz
Vrchní sestra: Věra Slováková, e-mail: slovakovav@pnkm.cz
Staniční sestra:
Radmila Hofbauerová, e-mail: hofbauerovar@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Petra Dohnalová, e-mail: dohnalovap@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Všední dny 14:00 – 16:00
So, Ne         9:00 - 17:00

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena