Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os11_tb

Otevřené koedukované / subakutní psychózy nebo afektivní poruchy, lehké dekomp. oligofrenie, chron. psychózy do 65 let věku.

Komplexní psychiatrická léčba  pacientů  věk 18 - 65 let s dg. schizofrenie, afektivní poruchy , mentální retardace a organické psychosyndromy a situační selhávání  pacientů s  úzkostnou poruchou nebo poruchou osobnosti.

Psychoterapeutická orientace: dynamická psychoterapie - integrativní přístup , gestalt terapie, krátkodobá psychoanalyticky orientovaná terapie, terapie dle V.Satirové, EMDR  (pozor, primárně nemáme v popisu práce kognitivně behaviorální přístupy).

Je možnost  posouzení  pracovního potenciálu u výše uvedených diagnostických skupin pacientů.

Neléčíme pac. s primární diagnózou závislosti ( alkohol, návykové látky, gambling = hráčství)  a pac. nad 65 let věku.

Počet lůžek: 33
Telefon: 573 314 366
Primář: prim. MUDr. Milena Kneslíková, e-mail: kneslikovam@pnkm.cz
Vrchní a Staniční sestra: Věra Svobodová, e-mail: svobodovav@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Petra Dohnalová, e-mail: dohnalovap@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 9:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena