Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os11_tb

Otevřené koedukované oddělení pro dospělé pacienty  s dg. depresívních a úzkostných poruch včetně situačního selhávání , pro pacienty s méně  až středně závažnými projevy schizofrenie , afektivních poruch, lehké mentální retardace a organických  psychosyndromů.

Kromě farmakoterapie pracujeme  psychoterapeutickým integrativním přístupem- možnost individuálního  psychoterapeutického vedení (relaxační techniky, hypnoterapie, terapie traumat). Poskytujeme 2x týdně skupinovou psychoterapii pro pacienty motivované podílet se na své životní změně.  Jsme otevření rozhovoru s rodinnými příslušníky.

Provádí se zde  psychodiagnostika, včetně  posouzení  pracovního potenciálu u výše uvedených diagnostických skupin pacientů. S řešením sociální problematiky nemocných pomáhá sociální pracovnice. Součástí léčby je i docházka do činnostní terapie, případně  arteterapie a LVS - léčebná výchova k soběstačnosti.  

Počet lůžek: 33
Telefon: 573 314 366
Primář: prim. MUDr. Milena Kneslíková, e-mail: kneslikovam@pnkm.cz
Vrchní a Staniční sestra: Věra Svobodová, e-mail: svobodovav@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Petra Dohnalová, e-mail: dohnalovap@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 9:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena