Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

 os01_tb

Otevřené ženské oddělení s volnými vycházkami, určené převážně pro
doléčování odezněných akutních psych. onemocnění a pro léčbu klidných spolupracujících nemocných všech dg. kategorií.

Terapie je hlavně farmakologická, velký důraz se klade na psychoterapii, skupinovou i individuální, ergoterapii v dílnách pracovní rehabilitace. Je zde komunitní režim, pacienti se podílejí na organizaci drobných prací na oddělení a jiných aktivit, aktuální problémy řeší spolu s personálem. Ve volném čase je zde možnost četby, sledování TV a další kulturní a sportovní aktivity.

Sociální problematika řešena za pomoci sociální pracovnice. Během hospitalizace je zdravotní stav pacientek ověřován víkendovými propustkami v domácím prostředí.

Počet lůžek: 38
Telefon: 573 314 409
Primář: prim. MUDr. Alena Petrikovitsová, e-mail: petrikovitsovaa@pnkm.cz
Lékař: MDDr. MUDr. Ida Kupcová, email: kupcovai@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Frederik Šiška, email: siskaf@pnkm.cz
Psycholog: PhDr. Pavla Přijalová, e-mail: prijalovap@pnkm.cz
Vrchní sestra: Eva Vrzalová, e-mail: vrzalovae@pnkm.cz
Staniční sestra: Alena Bíbrová, e-mail: bibrovaa@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Bc. Eliška Gabrielová, e-mail: gabrielovae@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 13:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena