Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os01_tbOtevřené ženské oddělení s volnými vycházkami, určené převážně pro doléčování akutních psychických onemocnění a pro léčbu klidných spolupracujících nemocných všech dg. kategorií.

Oddělení se zaměřuje především na farmakologickou léčbu psychických onemocnění, nabízí ale také možnost individuální a  skupinové psychoterapie, která je tématicky zaměřena na jednotlivé okruhy nemocí ( úzkostné poruchy, psychosy, závislosti) Pacientky mají možnost docházet do dílen centrální činnostní terapie. Je zde komunitní režim, pacientky se podílejí na organizaci drobných prací na oddělení a jiných aktivit. Ve volném čase je zde možnost četby, sledování TV a dalších kulturních a sportovních aktivit.

Sociální problematika řešena za pomoci sociální pracovnice. Během hospitalizace je zdravotní stav pacientek ověřován víkendovými propustkami v domácím prostředí.

Počet lůžek: 38
Telefon: 573 314 409
Primář: prim. MUDr. Lucie Macharáčková, e-mail: macharackoval@pnkm.cz  
Vrchní a staniční sestra: Alena Bíbrová, e-mail: bibrovaa@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Lenka Krausová, e-mail: krausoval@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně 13:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena