Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Navigace:  ODDĚLENÍ 
Oddělení
Přimář
Popis oddělení
1
MUDr. Alena Petrikovitsová
Ženské otevřené oddělení pro doléčování depresivních a psychotických poruch.
2
MUDr. Zuzana Lavická
Otevřené mužské oddělení pro doléčování psychotických poruch.
4A
MUDr. Soňa Zlámalová
Otevřené koedukované oddělení pro muže a ženy. Pacienti s psychiatrickým onemocněním a aktuálním zhoršením somatického stavu.
4B
MUDr. Soňa Zlámalová Otevřené koedukované oddělení pro muže a ženy. Pacienti s psychiatrickým onemocněním a aktuálním zhoršením somatického stavu.
5A
MUDr. Alena PetrikovitsováŽenské uzavřené oddělení pro léčbu akutních psychotických poruch, závažných depresivních poruch a manických fází psychóz, spojených se sebeohrožujícím nebo okolí ohrožujícím chováním.
5B
MUDr. Alena PetrikovitsováŽenské polouzavřené oddělení pro léčbu akutních depresivních a psychotických poruch.
6A
MUDr. Zuzana LavickáUzavřené mužské oddělení pro léčbu akutních psychotických stavů spojených s agitovaností, negativismem nebo agresivitou, schizofrenie, manické fáze psychos, ústavní ochranné psychiatrické léčby.
6B
MUDr. Zuzana LavickáUzavřené mužské oddělení pro léčbu akutních schizofrenních psychos a psychotických depresí.
7A
MUDr. Jana Zmeková
Otevřené, koedukované oddělení poskytující diferencovanou a specializovanou péči seniorům trpícím duševní poruchou nebo duševní nemocí.
7B
MUDr. Jana Zmeková Otevřené, koedukované oddělení poskytující diferencovanou a specializovanou péči seniorům trpícím duševní poruchou nebo duševní nemocí.
8A
MUDr. Adéla Stoklasová
Oddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.
8B

MUDr. Adéla Stoklasová

(v rekonstrukci)

Oddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.


 
10B
MUDr. Petr Možný
Koedukované otevřené oddělení pro léčbu úzkostných a depresivních poruch bez sebevražedných tendencí, poruch příjmu potravy s BMI nad 15, patologického hráčství na automatech.
11A
MUDr. Petr Hřibňák
Otevřené koedukované / subakutní psychózy nebo afektivní poruchy, lehké dekomp. oligofrenie, chron. psychózy do 65 let věku.
11B
MUDr. Petr HřibňákUzavřené ženské / psychózy naroubované u oligofrenie, eretické oligofrenie, alkohol. demence do 65 let věku.
12A
MUDr. Petr HřibňákUzavřené mužské / pacienti do 65 let, klidní nebo středně dekomp., chroničtí (psychotici, organické psychosyndromy).
12B
MUDr. Dagmar RatajováUzavřené mužské / chronicky duševně nemocní, oligofrenie a demence s omezenou spoluprací.
13A
MUDr. Jan Lužný Na oddělení jsou přimány ženy starší 65 let, všech diagnóz, ke krátkodobé hospitalizaci.
13B
MUDr. Jan Lužný
Na oddělení jsou přimány ženy starší 65 let, všech diagnóz, ke krátkodobé hospitalizaci.
14A
MUDr. Petr Hanel
Mužské uzavřené gerontopsychiatrické oddělení, příjmové, kde se léčí pacienti ve věku 65ti let a starší s organickými psychickými poruchami, demencí a depresí, spojených se sebeohrožujícím nebo okolí ohrožujícím chováním.
14B
MUDr. Petr Hanel
Mužské uzavřené gerontopsychiatrické oddělení, kde se léčí pacienti ve věku 65ti let a starší s diagnózami demence různé etiologie, dekompenzované stavy psychóz, mentální retardace, organické psychosyndromy, bez výrazných projevů agrese a neklidu.
15
MUDr. Adéla StoklasováOddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.
16
MUDr. Pavla Vojtová
Otevřené koedukované / rehabilitace širokého spektra duševních onemocnění.
17A
MUDr. Petr Nedoma
Uzavřené mužské oddělení pro léčbu chronických duševních onemocnění, a pro nemocné s mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickým onemocněním pro nemocné do 65 let.
17B

MUDr. Adéla Stoklasová

Otevřené koedukované (muži i ženy) oddělení s principy terapeutické komunity určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem.
18A
MUDr. Pavla Vojtová
Otevřené koedukované / psychoterapeutické oddělení  pro psychotické poruchy, skupinová PT, edukace, nácvik kognitivních funkcí.
18B
MUDr. Petr Nedoma
Na oddělení se léčí neurózy, což jsou různé duševní a tělesné potíže, jejichž příčinou jsou různé problémy, zejména ve vztazích člověka s druhými lidmi (např. v práci nebo v rodině). Při jejich vzniku se uplatňují různé duševní otřesy, konflikty nebo i osobní vlastnosti pacienta. Přijímají se muži i ženy od 18 do 50 let.
19A
MUDr. Jana ZmekováNa oddělení jsou léčeny ženy starší 65 let, všech diagnóz u kterých je třeba s ohledem na onemocnění dlouhodobá hospitalizace.
19B
MUDr. Jan Lužný
Na oddělení jsou léčeny ženy starší 65 let, všech diagnóz u kterých je třeba s ohledem na onemocnění dlouhodobá hospitalizace.
20
MUDr. Petr MožnýMužské otevřené oddělení, pro léčbu dlouhodobě probíhajících psychóz, lehkých mentálních retardací, lehkých organických psychických poruch a chronicky probíhajících závislostí na alkoholu.
Dětské oddělení
MUDr. Jitka Hájková
Oddělení má jednu stanici o 30 lůžkách, jedná se o koedukované oddělení. Přijímáme děti od 3 do 16  let do skončené povinné školní docházky.

 



© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena