Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Navigace:  ODDĚLENÍ 
Oddělení
Primář
Popis oddělení
CP
prim. MUDr. Petr Možný
Oddělení Centrálního příjmu slouží jako prvokontakt pro všechny pacienty přicházející s problémem do naší nemocnice.
1
prim. MUDr. Alena Petrikovitsová
Ženské otevřené oddělení pro doléčování depresivních a psychotických poruch.
2
prim. MUDr. Zuzana Lavická
Otevřené mužské oddělení pro doléčování psychotických poruch.
4A
prim. MUDr. Soňa Zlámalová
Otevřené koedukované oddělení pro muže a ženy. Pacienti s psychiatrickým onemocněním a aktuálním zhoršením somatického stavu.
4B
prim. MUDr. Soňa Zlámalová Otevřené koedukované oddělení pro muže a ženy. Pacienti s psychiatrickým onemocněním a aktuálním zhoršením somatického stavu.
5A
prim. MUDr. Alena Petrikovitsová Ženské uzavřené oddělení pro léčbu akutních psychotických poruch, závažných depresivních poruch a manických fází psychóz, spojených se sebeohrožujícím nebo okolí ohrožujícím chováním.
5B
prim. MUDr. Alena Petrikovitsová Ženské polouzavřené oddělení pro léčbu akutních depresivních a psychotických poruch.
6A
prim. MUDr. Zuzana Lavická Uzavřené mužské oddělení pro léčbu akutních psychotických stavů spojených s agitovaností, negativismem nebo agresivitou, schizofrenie, manické fáze psychos, ústavní ochranné psychiatrické léčby.
6B
prim. MUDr. Zuzana Lavická Uzavřené mužské oddělení pro léčbu akutních schizofrenních psychos a psychotických depresí.
7A
prim. MUDr. Hana Navrátilová
Uzavřené, koedukované oddělení poskytující diferencovanou a specializovanou péči seniorům trpícím duševní poruchou nebo duševní nemocí.
7B
prim. MUDr. Hana Navrátilová Uzavřené, koedukované oddělení poskytující diferencovanou a specializovanou péči seniorům trpícím duševní poruchou nebo duševní nemocí.
8A
prim. MUDr. Adéla Stoklasová
Oddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.
8B

prim. MUDr. Adéla Stoklasová

Oddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.
11A
prim. MUDr. Milena Kneslíková
Otevřené koedukované / subakutní psychózy nebo afektivní poruchy, lehké dekomp. oligofrenie, chron. psychózy do 65 let věku.
11B
prim. MUDr. Milena Kneslíková Uzavřené ženské / psychózy naroubované u oligofrenie, eretické oligofrenie, alkohol. demence do 65 let věku.
12A
prim. MUDr. Petr Nedoma Uzavřené mužské / pacienti do 65 let, klidní nebo středně dekomp., chroničtí (psychotici, organické psychosyndromy).
12B

prim. MUDr. Pavla Vojtová

Uzavřené mužské / chronicky duševně nemocní, oligofrenie a demence s omezenou spoluprací.
13A
prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D. Na oddělení jsou přijímány ženy starší 65 let, všech diagnóz, ke krátkodobé hospitalizaci.
13B
prim. MUDr. Petr Možný
Otevřené psychiatrické oddělení pro muže, zaměřené na farmakologickou, psychoterapeutickou a rehabilitační léčbu dlouhodobě probíhající schizofrenie, lehké mentální retardace, lehkých organických psychických poruch, chronicky probíhající závislosti na alkoholu.
14A
prim. MUDr. Hana Navrátilová Mužské uzavřené gerontopsychiatrické oddělení, příjmové, kde se léčí pacienti ve věku 65ti let a starší s organickými psychickými poruchami, demencí a depresí, spojených se sebeohrožujícím nebo okolí ohrožujícím chováním.
14B
prim. MUDr. Hana Navrátilová Mužské uzavřené gerontopsychiatrické oddělení, kde se léčí pacienti ve věku 65ti let a starší s diagnózami demence různé etiologie, dekompenzované stavy psychóz, mentální retardace, organické psychosyndromy, bez výrazných projevů agrese a neklidu.
15
prim. MUDr. Adéla Stoklasová Oddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.
16

prim. MUDr. Pavla Vojtová

Otevřené mužské / rehabilitace širokého spektra duševních onemocnění.
17A
prim. MUDr. Petr Nedoma
Uzavřené mužské oddělení pro léčbu chronických duševních onemocnění, a pro nemocné s mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickým onemocněním pro nemocné do 65 let.
17B

prim. MUDr. Adéla Stoklasová

Otevřené koedukované (muži i ženy) oddělení s principy terapeutické komunity určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem.
18A

prim. MUDr. Pavla Vojtová

Otevřené koedukované / psychoterapeutické oddělení  pro psychotické poruchy, skupinová PT, edukace, nácvik kognitivních funkcí.
18B
prim. MUDr. Petr Nedoma
Na oddělení se léčí neurózy, což jsou různé duševní a tělesné potíže, jejichž příčinou jsou různé problémy, zejména ve vztazích člověka s druhými lidmi (např. v práci nebo v rodině). Při jejich vzniku se uplatňují různé duševní otřesy, konflikty nebo i osobní vlastnosti pacienta. Přijímají se muži i ženy od 18 do 50 let.
19A
prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.
Uzavřené ženské oddělení pro pacientky starší 65 let, vyžadující jak psychiatrickou, tak somatickou léčbu.
 
19B
prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.
Na oddělení jsou léčeny ženy starší 65 let, všech diagnóz u kterých je třeba s ohledem na onemocnění dlouhodobá hospitalizace.
20
prim. MUDr. Petr Možný Otevřené psychoterapeutické oddělení komunitního typu pro muže a ženy ve věku od 17 do 65 let, zaměřené na psychoterapeutickou a farmakologickou léčbu úzkostných, depresivních, reaktivních psychických poruch, poruch příjmu potravy (při BMI větším než 15) a dekompenzací poruch osobnosti.
Dětské oddělení
prim. MUDr. Irena Sedlaříková
Oddělení má jednu stanici o 25 lůžkách, jedná se o koedukované oddělení. Přijímáme děti od 3 do 16  let do skončené povinné školní docházky.

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena