Závěrečné hodnocení - Anička

Zpočátku, když jsem nastoupila toto léčení, mně tato forma terapie přišla značně neobvyklá. Nebyla jsem na ni předem dostatečně připravená. Předtím jsem dostávala pouze léky. Myslela jsem, že se jdu léčit klidem a odpočinkem. Zpočátku jsem byla zklamaná a rozladěná. Bylo mi zatěžko hovořit o vlastním osudu před skupinou a trvalo mně určitou dobu, než jsem si na život v komunitě i na požadovanou formu „práce na sobě“ zvykla.

Pacienti mě mile přijali do kolektivu. Napětí se mě zvyšovalo, když jsem měla připravovat svůj životopis, zabývat se konflikty a přijímat kritiku ostatních. Mé obtíže se zhoršily. Trvalo to čtrnáct dní. Bylo to hodně nepříjemné, ale potom docházelo k překonání počátečního kritického období.

Zaznamenávání vlastních myšlenek a pocitů do deníku mně zpočátku moc nešlo. Dnes vím, jak je pro mě důležité, a budu si ho psát i doma.

Na skupinové terapii jsem byla zpočátku nejistá a nedůvěřivá. Pak jsem pracovala sama na sobě a současně na léčení druhých. Ve skupině jsem získala oporu tím, že ostatní měli podobné potíže a problémy. Otevřeně jsem hovořila o svém životě a svých současných pocitech.

Pracovní terapie mně poskytovala uspokojení. Ráda jsem pracovala na zahradě. Také jsme se při ní více poznávali.
Psychogymnastikou jsem pozorovala řadu věcí, které mě při hovoru unikly. Ráda jsem projevovala pohybem svou osobnost.

Na psychodramatu jsem si vyzkoušela vztah bratr a sestra. Hned po skončení jsem si vše vyřešila.
Autogenní trénink – začátky byly všelijaké. Utíkaly mi myšlenky. Ale teď se mi stává účinnou metodou k dosažení rychlého uklidnění, uvolnění a k odstranění tělesných příznaků. Dávám si formulku podle vlastní potřeby.
Sportování a rozcvička mně umožňuje posilovat svaly a udržovat se v celkové kondici. Zahájení každého dne rozcvičkou a  ranní sprchování teplou a studenou vodou si chci zařadit do běžného života i doma. Sport mám moc ráda a umožňuje mi radost z pohybu a podněcuje k činnosti a dobré náladě.

Večerní klub mě pomohl zbavit se strachu z vystoupení před více lidmi. Vždy mě pobavil a rozptýlil.
Pokud jde o složky našeho JÁ, tak jsem se našla ve složce „dospělý“. Zpracovávám totiž a hodnotím informace na základě vlastní zkušenosti a rozumu.

Na závěr chci říci, jak mě těší, že jsem zde našla několik milých přátel, kteří mi krásně obohatili život. Byla jsem přepracovaná neurotička přijímající spoustu úkolů, které jsem nemohla zvládnout. Přijímala jsem je proto, že jsem nedokázala říci: „Nezlob se, už nechci.“ Teď už to dokáži!

Než jsem sem nastoupila, trpěla jsem neustálým strachem a obavami z mnoha běžných životních situací. Vzala jsem si za své rady pana primáře a ostatního personálu. Věřím jim, protože vidím, že se můj strach a obavy hodně zmenšily. Pro mě je teď důležité, abych si dokázala upravit život. Abych ve všech oblastech svého života žila zdravě a šťastně, abych vnímala své tělo, naslouchala mu. Už mu nechci ubližovat. Chci, abych byla plná síly a aktivity, šla vzpřímeně se vztyčenou hlavou.

Jsem moc ráda, že jsem toto léčení podstoupila.