Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os15_tb

Otevřené oddělení pro muže a ženy, aktivní, motivované pacienty. Nabízí komplexní léčbu závislosti, především závislosti na alkoholu. Také se specializuje na léčbu patologických hráčů.

Léčba probíhá v terapeutické komunitě s režimovým omezením. Je realizovaná terapeutickým týmem zastoupeným ošetřujícím lékařem - psychiatrem, klinickým psychologem, adiktologem, sociální pracovnicí a středně zdravotnickými pracovníky. Členové týmu mají erudici v oblasti léčby závislostí. Komplexní a intenzivní léčba závislosti trvá 3 měsíce a je určena pro pacienty motivované, plně spolupracující, bez výrazných zdravotních a sociálních problémů, které by brzdily terapeutický proces. Výhodou pro léčbu je alespoň částečně zachované rodinné či profesní zázemí. Individuálně je možné léčbu i prodloužit (před zástupem do zaměstnání, doléčovacího centra atd.)

Umožňujeme i krátkodobé (např. týdenní) léčebné pobyty rodinným příslušníkům našich pacientů, přátel či spolupracovníků, sloužící k lepšímu pochopení podstaty závislosti, včetně jejich zařazení do terapeutické komunity, individuálních pohovorů  s terapeuty atd.

Nabízíme možnosti ambulantního doléčování, možnost docházet na Antabus na oddělení, nebo možnost 5-14-ti denních rekondičních pobytů při zachované abstinenci. Součástí léčby na oddělení 15 jsou pravidelně pořádané A-kluby za účasti jak stávajících, tak pacientů bývalých, včetně rodinných příslušníků.

Je naším prioritním zájmem umožnit všem pacientům, kteří se na nás obrací o pomoc, radu či podporu, odbornou pomocí dosáhnout lepší kvality života.

Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telefonicky na odd. 15 tel. 573 314 378
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby,dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra nebo praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je nutno termín nástupu telefonicky potvrdit
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení

Po dokončení 3měsíční léčby nabízíme využití rekondičních pobytů na oddělení kde léčba proběhla. Termín nástupu určíte před propuštěním z léčby, nebo je možné se objednat na odd. 15 tel. 573 314 378. Je nutné týden předem termín nástupu potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 12  dnů, nástup je v neděli, klient přichází přímo do režimu odd., vycházky, činnostní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí dolečovacího procesu.

Počet lůžek: 42
Telefon: 573 314 378
Email oddělení: zavislosti@plkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 15:00 – 17:00
So, Ne 9:00 – 11:30 a 13:00 – 17:00

Stránky věnované léčbě závislostí: http://www.pomocvzavislosti.cz/

ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
sociální zařízení
klubovna
kulečník
společenská místnost
jídelna
veranda
  

pomocvzavislosti_152Více informací o léčbě závislostí v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži se dozvíte na samostatných stránkách primariátu léčby závislostí:

http://www.pomocvzavislosti.cz/

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách, patologických hrách. 

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B, 15 a 17B.

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena