Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os15_tb

Otevřené oddělení pro muže a ženy,aktivní,motivované pacienty. Nabízí komplexní léčbu závislosti, především závislosti na alkoholu. Léčba
probíhá v terapeutické komunitě s režimovým omezením. Je realizovaná terapeutickým týmem zastoupeným ošetřujícím lékařem - psychiatrem, klinickým psychologem, sociální pracovnicí a středně zdravotnickými pracovníky. Členové týmu mají erudici v oblasti léčby závislostí. Komplexní a intenzivní léčba závislosti trvá 3 měsíce a je určena pro pacienty motivované, plně spolupracující, bez výrazných zdravotních a sociálních problémů, které by brzdily terapeutický proces. Výhodou pro léčbu je alespoň částečně zachované rodinné či profesní zázemí. Individuálně je možné léčbu i prodloužit (před zástupem do zaměstnání, doléčovacího centra atd.)

Umožňujeme i krátkodobé léčebné pobyty rodinným příslušníkům našich pacientů, přátel či spolupracovníků, sloužící k lepšímu pochopení podstaty závislosti, včetně jejich zařazení do terapeutické komunity, individuálních pohovorů  s terapeuty atd.

Nabízíme možnosti ambulantního doléčování, možnost docházet na Antabus na oddělení, nebo možnost 14-ti denních rekondičních pobytů při zachované abstinenci. Součástí léčby na oddělení 15 jsou pravidelně pořádané A-kluby za účasti jak stávajících, tak pacientů bývalých, včetně rodinných příslušníků.

Je naším prioritním zájmem všem pacientům, kteří se na nás obrací o pomoc, radu či podporu, umožnit odbornou pomocí dosáhnout lepší kvality života.

Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telefonicky na odd. 8b tel. 573 314 218, odd. 15 tel. 573 314 378, odd. 8a tel. 573 314 215
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby,dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, gynekologa, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra, praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je nutno termín nástupu telefonicky potvrdit
  • před nástupem k léčbě je nutná alespoň týdenní abstinence
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení

Po dokončení 3měsíční léčby nabízíme využití rekondičních pobytů na oddělení kde léčba proběhla. Termín nástupu určíte před propuštěním z léčby, nebo je možné objednat na odd. 8a tel. 573 314 215, na odd. 8b tel. 573 314 218, nebo na odd. 15 tel. 573 314 378, je nutné týden předem termín nástupu potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 10 dnů, nástup je v neděli, klient přichází přímo do režimu odd., vycházky, pracovní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí dolečovacího procesu.

Počet lůžek: 42
Telefon: 573 314 378
Primář: prim. MUDr. Adéla Stoklasová, e-mail: stoklasovaa@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Jana Outěřická, e-mail: outerickaj@pnkm.cz
Psycholog: PhDr. Milena Sládková, e-mail: sladkovam@pnkm.cz
Adiktolog: Bc. Jan Krejčí, e-mail: krejcij@pnkm.cz
Vrchní a Staniční sestra: Dana Bartáková, e-mail: bartakovad@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Iva Veselská, e-mail: veselskai@pnkm.cz
Email oddělení: zavislosti@plkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 15:00 – 17:00
So, Ne 9:00 – 11:30 a 13:00 – 17:00

Stránky věnované léčbě závislostí: http://www.pomocvzavislosti.cz/

ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
sociální zařízení
klubovna
kulečník
společenská místnost
jídelna
posilovna
posilovna
posilovna
veranda
  

pomocvzavislosti_152Více informací o léčbě závislostí v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži se dozvíte na samostatných stránkách primariátu léčby závislostí:

www.pomocvzavislosti.cz

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách.

Léčba probíhá na odděleních 8B, 15 a 17B.

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena