Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os15_tb

Otevřené oddělení pro muže a ženy, aktivní, motivované pacienty. Nabízí komplexní léčbu závislosti, především závislosti na alkoholu, tabáku. Také se specializuje na léčbu patologických hráčů.


Léčba má charakter  terapeutické komunity. Terapeutický tým tvoří ošetřující lékař - psychiatr, psycholog, adiktolog, sociální pracovnice a nelékařský zdravotnický personál. Členové týmu mají erudici v oblasti léčby závislostí. Komplexní a intenzivní léčba trvá tři měsíce a je určena  motivovaným, plně spolupracujícím pacientům, bez výrazných zdravotních a sociálních problémů, které by brzdily terapeutický proces. Výhodou pro léčbu je alespoň částečně zachované rodinné či profesní zázemí. Individuálně je možné léčbu prodloužit (rozhoduje primářka odd. např. před nástupem do zaměstnání, doléčovacího centra atd.)


Umožňujeme i krátkodobé (např. týdenní)  pobyty rodinným příslušníkům našich pacientů, přátel či spolupracovníků, sloužící k lepšímu pochopení podstaty závislosti, včetně jejich zařazení do terapeutické komunity, individuálních pohovorů  s terapeuty atd.


Nabízíme možnosti ambulantního doléčování, možnost docházet na Antabus na oddělení, nebo možnost 5-14-ti denních rekondičních pobytů při zachované abstinenci. Součástí léčby na oddělení 15 jsou pravidelně pořádané A-kluby za účasti jak stávajících, tak pacientů bývalých, včetně rodinných příslušníků.


Je naším prioritním zájmem umožnit všem pacientům, kteří se na nás obrací o pomoc, radu či podporu, odbornou pomocí dosáhnout lepší kvality života.


Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telefonicky: 573 314 378 v pracovní dny 13.30-14.30hod
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby,dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra nebo praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je NUTNO termín nástupu telefonicky potvrdit
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení,hodinky


Po dokončení tříměsíční léčby nabízíme abstinujícím využití rekondičních pobytů. Termín nástupu si domluvíte před propuštěním z léčby nebo je možné se tel.objednat na odd. 15, NUTNO dva až tři týdny předem nástup potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 12  dnů, s nástupem v neděli dopoledne. Klient přichází přímo do režimu oddělení. Vycházky, činnostní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí doléčovacího procesu. I na tomto oddělení platí nabídka docházky na podávání Antabusu po léčbě.


Počet lůžek:
36
Telefon: 573 314 378
Email oddělení: zavislosti@plkm.cz


Návštěvní doba:
Po – Pá                                   15:00 – 17:00hod.
So + Ne    9:00 – 11:30hod.    13:00 – 17:00hod.


Stránky věnované léčbě závislostí: http://www.pomocvzavislosti.cz/

ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
ložnice pacientů
sociální zařízení
klubovna
kulečník
společenská místnost
jídelna
veranda
  

pomocvzavislosti_152Více informací o léčbě závislostí v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži se dozvíte na samostatných stránkách primariátu léčby závislostí:

http://www.pomocvzavislosti.cz/

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách, patologických hrách. 

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B, 15 a 17B.

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena