Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os14_tb Mužské uzavřené gerontopsychiatrické oddělení, v zásadě příjmové, kde se léčí pacienti ve věku 65ti let a starší. Diagnostické spektrum tvoří diagnózy demence různé etiologie, dekompenzované stavy psychóz, mentální retardace, organické psychosyndromy. Jsou zde tedy léčení pacienti se stavy zmateností, psychomotorickým neklidem, těžkými depresemi a s poruchami chování při mentální retardaci geriatrických pacientů. Pokud jsou volná místa, pak jsou zde léčeni i mladší pacienti s diagnózou demence.

Součástí týmu je vedle lékařů, zdravotních sester a jiného ošetřujícího personálu také psycholog a ergoterapeut. Na oddělení dochází rehabilitační pracovnice, konziliáři podle potřeby dané somatickým stavem pacientů. Pacienti dle ordinace lékaře a svých schopností jsou zařazování do rehabilitačních programů, aktivit pracovní terapie, mají možnost navštěvovat a využívat aktivit Klubu pacientů a kostela.

Psychoterapeutická orientace: vybrané kognitivně behaviorální postupy, reminiscenční terapie, kognitivní nácvik, dále využití arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Oddělení není zaměřeno na léčbu závislosti, v případě potřeby poskytujeme 1x týdně AT skupinu pro indikované pacienty zaměřenou na edukaci (alkoholické desatero, stádia závislosti, vliv alkoholu na zdraví atd.).

Počet lůžek: 25
Telefon: 573 314 225
Primář: prim. MUDr. Petr Hanel, e-mail: hanelp@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Hana Navrátilová, email: navratilovah@pnkm.cz
Psycholožka: Mgr. Anna Sklenářová, e-mail: sklenarovaa@pnkm.cz
Vrchní sestra: Miroslava Daňková Sucháčková, e-mail: suchackovam@pnkm.cz
Staniční sestra:
Mgr. Petr Polách, e-mail: polachp@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Olga Zavadilová, e-mail: zavadilovao@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Denně mimo pondělí 9:00 – 11:30
Denně 14:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena