Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

NAŠE NEMOCNICE 

Duchovní službou se rozumí osobní setkání s pacientem (rozhovor, modlitba, svátost smíření, eucharistie, svátost nemocných). Je určena pro nemocné a jejich blízké, také pro personál, věřící i nevěřící.

Touto službou jsou v naší nemocnici pověřeni probošt P. Josef Lambor a řeholní sestra Pavla Martínková
(tel.: 731 604 430).

S ohledem na svobodnou volbu pacientů a konfesní příslušnost mohou domluvit návštěvu duchovního i z jiné církve.

S prosbou o setkání se můžete obrátit na zdravotnický personál oddělení.

 

Program v kostele sv. Cyrila a Metoděje v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži:

Mše svaté
sobota v 16.30 hodin; od 16 hodin příležitost k přijetí sv. smíření

Modlitební setkání
(růženec, adorace, biblická hodina, křížová cesta nebo májová pobožnost) všední dny v 15.00 hodin

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena